דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Español Français الموقع باللغة العربية русский English Site אמהרית
גודל גופן א א א
Logo

ביצוע פעולות

הגשת תביעות מקוונות מחשבוני זכויות

הבטחת הכנסה - סכומי הקצבה

לרשותך מחשבון לחישוב קצבת הבטחת הכנסה. באמצעות מענה על כמה שאלות, תוכל לבדוק מהו סכום הקצבה המגיע לך.

הכנסותיך והכנסות בת זוגך מעבודה ושלא מעבודה וכן רכב שבבעלותכם או בשימושכם הקבוע משפיעים על גובה הקצבה המגיעה לך. פרטים בפרק בדיקת הכנסות ורכב.

בטבלאות שלפניכם מפורטים סכומי הקצבה להבטחת הכנסה מעודכן ל- 01.01.2016:

בני 25-20 שנים החייבים להתייצב בשירות התעסוקה
(מחוסרי עבודה, עובדים בשכר נמוך, לומדים בהכשרה מקצועית):

 

 

הרכב המשפחה

 

סכום הקצבה למי שלא קיבלו קצבה בדצמבר 2002 או שקיבלו קצבה בשיעור רגיל

 

סכום הקצבה למי שקיבלו קצבה בדצמבר 2002 בשיעור מוגדל ושזכאותם לקצבה לא נפסקה למשך 6 חודשים רצופים או יותר

 

 הכנסה מעבודה  עד סכום זה מזכה בקצבה (מלאה או חלקית)

יחיד

1,384 ש"ח 1,557 ש"ח
2,944 ש"ח - למקבלים קצבה בשיעור הרגיל
 
3,356 ש"ח - למקבלים קצבה בשיעור המוגדל

 * בני זוג

1,902 ש"ח 2,075 ש"ח

4,059 ש"ח  - למקבלים קצבה בשיעור הרגיל

4,505 ש"ח - למקבלים קצבה בשיעור המוגדל 

זוג+ ילד

2,594 ש"ח

  4,505 ש"ח

זוג+ 2 ילדים ויותר

2,897 ש"ח

  5,297 ש"ח

רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה + ילד

2,897 ש"ח

  5,490 ש"ח

רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה + 2  ילדים ויותר

3,373 ש"ח

  6,284 ש"ח

 

בני 20–25 שנים הפטורים מלהתייצב בשירות התעסוקה
ובני 25–55 שנים שלא קיבלו קצבה בדצמבר 2002 או שקיבלו קצבה בשיעור רגיל: 

 

הרכב המשפחה

סכום הקצבה

הכנסה מעבודה עד סכום זה מזכה בקצבה (מלאה או חלקית)

יחיד

1,730 ש"ח

2,944 ש"ח

בני זוג *

2,378 ש"ח

4,059 ש"ח

זוג+ ילד

2,594 ש"ח

4,505 ש"ח

זוג+ 2 ילדים ויותר

2,897 ש"ח

5,297 ש"ח

רווק/ה,גרוש/ה, אלמן/ה + ילד

2,897 ש"ח

5,490 ש"ח

רווק/ה,גרוש/ה, אלמן/ה + 2 ילדים ויותר

3,373 ש"ח

6,284 ש"ח

ילד יתום או ילד נטוש

2,012 ש"ח

2 ילדים יתומים או נטושים

2,943 ש"ח

כל ילד נוסף יתום או נטוש

865 ש"ח


בני 20–25 שנים הפטורים מלהתייצב בשירות התעסוקה
ובני 25–55 שנים שקיבלו קצבה בדצמבר 2002 בשיעור מוגדל:

הרכב המשפחה

סכום הקצבה

הכנסה מעבודה עד סכום זה מזכה בקצבה (מלאה או חלקית)

יחיד

1,946 ש"ח

3,356 ש"ח

בני זוג *

2,594 ש"ח

4,505 ש"ח

זוג+ ילד

2,897 ש"ח

4,954 ש"ח

זוג+ 2 ילדים ויותר

3,373 ש"ח

6,059 ש"ח

רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה + ילד

2,897 ש"ח

5,490 ש"ח

רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה + 2 ילדים ויותר

3,373 ש"ח

6,284 ש"ח

ילד יתום או ילד נטוש

2,012 ש"ח

2 ילדים יתומים או נטושים

2,943 ש"ח

כל ילד נוסף יתום או נטוש

865 ש"ח

  

בני 55 שנים ומעלה:

הרכב המשפחה

סכום הקצבה

הכנסה מעבודה עד סכום זה מזכה בקצבה (מלאה או חלקית)

יחיד

2,162 ש"ח

3,596 ש"ח

בני זוג *

3,243 ש"ח

5,158 ש"ח

זוג+ ילד

3,762 ש"ח

5,726 ש"ח

זוג+ 2 ילדים ויותר

4,281 ש"ח

6,434 ש"ח

רווק/ה,גרוש/ה, אלמן/ה+ילד

3,535 ש"ח

7,484 ש"ח

רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה + 2 ילדים ויותר

4,400 ש"ח

8,926 ש"ח

ילד יתום או ילד נטוש

2,012 ש"ח

2 ילדים יתומים או נטושים

2,943 ש"ח

כל ילד נוסף יתום או נטוש

865 ש"ח

______

* לבני זוג שאחד מהם מאושפז, וכל החזקתו על חשבון אוצר המדינה או הסוכנות היהודית או רשות מקומית; וכן למי שבן זוגו אינו תושב ישראל; וכן לקטינה הגרה עם הוריה - יופחתו מסכום הקצבה 649 ש"ח .

סניפים פנו אלינו טפסים להורדה פנייה ישירה לסניף שירות אישי לעו"ס דבר המנכל
 
 
Please Wait