Skip Navigation Linksדף הבית > קצבאות והטבות > ילדים > מחשבון לחישוב סכום קצבת הילדים

ילדים - מחשבון לחישוב סכום קצבת הילדים

מחשבון זה נועד לחישוב סכום קצבת הילדים המגיעה לך.
הקצבה משולמת בכל חודש ב- 20 בחודש.

לידיעתך, המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבת הילדים כל חוב שיש לאחד ההורים לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח).