דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Español Français الموقع باللغة العربية русский English Site אמהרית
גודל גופן א א א
Logo

ביצוע פעולות

הגשת תביעות מקוונות מחשבוני זכויות

טפסים

באתר זה תמצאו את טפסי הביטוח הלאומי, שבאמצעותם תוכלו להגיש תביעה לקצבה ולטפל בעניין דמי הביטוח.
הטפסים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט- קובץ התקנה והנחיות.

את הטפסים יש להגיש לסניף הקרוב למקום מגוריכם, למחלקה המתאימה. אפשר לשלוח את הטפסים בדואר או בפקס או לשים בתיבת השירות של הסניף.

חלק מהטפסים אפשר גם למלא ולשלוח באופן מקוון. ראו "טפסים מקוונים". בכוונתנו להמשיך ולהוסיף טפסים מקוונים נוספים.

 

search.jpgאיתור טופס על-פי מספרו או חלק משמו

טפסים בערבית


 
TopOfThePage
  כללי
  אבטלה
  אלימות במשפחה
  אמהות
  אמנות בינלאומיות
  אסירי ציון / הרוגי מלכות
  דמי ביטוח
  דמי תאונה
  הבטחת הכנסה
  זקנה ושאירים
  ילדים
  ילד נכה
  מזונות
  מייצגים
  מילואים
  מענק לעבודה נדרשת
  מעסיקים
  ניידות
  נכות כללית
  שירותים מיוחדים
  נפגעי עבודה
  נפגעי פוליו
  נפגעי פעולות איבה
  סיעוד
  פשיטות רגל
  קרנות
  שיקום
  סיוע במימון מחקרים

טופסהזמנההורדהמילוי
הודעה על עדכון פרטים אישיים (900)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
טופס עדכון פרטי חשבון בנק (902)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי - טופס א' (11)לתקציר לחץ
 הורדה
פנייה לוועדה למסירת מידע (12)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשת גוף ציבורי לקבלת מידע (16)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
כתב ויתור לחברות הביטוח (17)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
בקשה להענקה מטעמי צדק (20)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה להעברת כספים (715)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה למשרה פנויה בשירות המדינה (8015)לתקציר לחץ
 הורדה
פנייה לוועדת תביעות (910)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע (851)לתקציר לחץ
 הורדה
טופס בקשה לבחינת חובות (3199)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה לתשלום מקדמה עקב מצב מצוקה חמור שנוצר בשעת חירום (27)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
אישור המעסיק על תקופת ההעסקה והשכר (1514)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך (1517)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה לדמי אבטלה (1500)לתקציר לחץ
äæîðäהורדהמילוי
שאלון לבדיקת יחסי עובד ומעסיק, לצורך קביעת זכאות לדמי אבטלה או למענק לחייל משוחרר (1503)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
תביעה לתגמול על פי חוק התגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה (235)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת (355)לתקציר לחץ
äæîðäהורדהמילוי
תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון (330)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
אישור רפואי לגמלה לשמירת הריון (331)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה לתשלום דמי לידה לאב המחליף את בת/בן הזוג (360)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה לתשלום דמי חופשה להורים מאמצים, להורים המשמשים כמשפחת אומנה, ולאב ביולוגי שאין אתו בת זוג (356)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה למענק לידה ולמענק אשפוז (300)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה להארכה או פיצול דמי לידה/דמי חופשה למאמצת (368)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה לתשלום דמי לידה או דמי חופשה לאם מאמצת - לחברת קיבוץ (357)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה לקצבה מיוחדת ותגמול מיוחד בגין יולדת שנפטרה (380)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה לתשלום תגמול מיוחד לבן זוג של יולדת נכה (361)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה לתשלום קצבה מיוחדת ליולדת נכה שאין איתה בן זוג (362)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה לתשלום הפרשים (363)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
בקשת מעסיק להמשך ביטוח של עובד בישראל שנשלח לעבוד במדינות אמנה (144)לתקציר לחץ
 הורדה
אוסטריה - נתונים נוספים עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומילתקציר לחץ
 הורדה
אוסטריה - נתונים נוספים עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומילתקציר לחץ
 הורדה
אוסטריה - נתונים נוספים עבור מי שמתגורר בישראל ותובע קצבאות מהמוסד לביטוח סוציאלי באוסטריהלתקציר לחץ
 הורדה
גרמניה - טופס תביעה לקצבת זקנה מגרמנה (di1)לתקציר לחץ
 הורדה
גרמניה - טופס תביעה לקצבת שאירים מגרמניה (Di2)לתקציר לחץ
 הורדה
גרמניה – אישור חיים לביטוח הסוציאלי בגרמניה (A1003)לתקציר לחץ
 הורדה
גרמניה - בקשה לקצבת אלמן/ה עבור השאירים של פועלי גטאות לשעבר המתגוריים מחוץ לגרמניה (500 ZRBG)לתקציר לחץ
 הורדה
גרמניה - בקשה לקצבת זקנה עבור פועלי גטו לשעבר המתגוררים מחוץ לגרמניה (ZRBG 100)לתקציר לחץ
 הורדה
גרמניה - דוגמה של הצהרה על חישוב הקצבה מחדש 2014 (932 ZRBG 933 ZRBG)לתקציר לחץ
 הורדה
גרמניה - הצהרה על נתוני חשבון הבנק של התובע (851 R)לתקציר לחץ
 הורדה
גרמניה – מידע מורחב על תיקון חוק הגטאות 2014 (ZRBG 122)לתקציר לחץ
 הורדה
גרמניה – מידע מקוצר על תיקון חוק הגטאות 2014 (ZRBG 123)לתקציר לחץ
 הורדה
דנמרק - טופס תביעה לקצבת זקנה מדנמרקלתקציר לחץ
 הורדה
דנמרק - טופס תביעה לקצבת שאירים מדנמרקלתקציר לחץ
 הורדה
סלובקיה - דוח רפואי למילוי על ידי רופא מטפללתקציר לחץ
 הורדה
סלובקיה - טופס תביעה לקצבאות זקנה שארים ונכות מסלובקיהלתקציר לחץ
 הורדה
סלובקיה - פרטים על חשבון בנקלתקציר לחץ
 הורדה
רומניה - טופס הצהרה על תקופות עבודהלתקציר לחץ
 הורדה
רומניה - טופס תביעה לקצבת זקנה מרומניהלתקציר לחץ
 הורדה
רומניה - טופס תביעה לקצבת נכות מרומניהלתקציר לחץ
 הורדה
רומניה - טופס תביעה לקצבת שארים מרומניהלתקציר לחץ
 הורדה
שוויץ - טופס בשפה האנגלית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה משוויץלתקציר לחץ
 הורדה
שוויץ - טופס בשפה האנגלית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת שארים משוויץלתקציר לחץ
 הורדה
שוויץ - טופס בשפה הגרמנית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה משוויץלתקציר לחץ
 הורדה
שוויץ - טופס בשפה הגרמנית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת שארים משוויץלתקציר לחץ
 הורדה
שוויץ - טופס בשפה הצרפתית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה משוויץלתקציר לחץ
 הורדה
שוויץ - טופס בשפה הצרפתית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת שארים משוויץלתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
בקשה להכרה לקבלת תגמולים לאסיר ציון / עציר ציון (5910)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
בקשה להכרה/ תגמולים לבני משפחה של אסירי ציון/ הרוגי מלכות (5900)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
בקשה לתגמול לפי הכנסה על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5901)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה לדיון מחדש עקב החמרה במצב של אסיר ציון (5904)לתקציר לחץ
 הורדה
כתב ויתור סודיות רפואית אסירי ציון (7117)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
דין וחשבון רב שנתי (6101)לתקציר לחץ
äæîðäהורדהמילוי
שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל (627)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
בקשה להחזר יתרת זכות (6130)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
בקשה לתיקון מקדמות (672)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
בקשה לביטול/הפחתת קנסות והצמדה (6134)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
בקשה לחיבור למערכת ייצוג לקוחות (630)לתקציר לחץ
 הורדה
הצהרה על שיתוף בנכסים (631)לתקציר לחץ
 הורדה
רשימת מתנדבים ששהו במשק לחודש (612)לתקציר לחץ
 הורדה
שאלון לקביעת תושבות - לחוזר מחו"ל (628)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
הוראה לביטול חיוב הרשאה (6125)לתקציר לחץ
 הורדה
שאלון לקביעת תושבות - בעלי אשרה לתושב ארעי (625)לתקציר לחץ
 הורדה
הצהרת עיסוקים (6131)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
דין וחשבון רב שנתי מפורט (6102)לתקציר לחץ
 הורדה
שאלון לרישום נפש (1050)לתקציר לחץ
 הורדה
שאלון לידועים בציבור (107)לתקציר לחץ
 הורדה
הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי (6124)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה לחישוב תקופת המתנה בשל טיפולים רפואיים (111)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשת עובד שכיר לחישוב תקופת המתנה (109)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשת עובד עצמאי לחישוב תקופת המתנה (110)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה לתיקון רישום נוכחות בארץ במוסד לביטוח לאומי (626)לתקציר לחץ
 הורדה
הצהרת עיסוק תלמיד על יסודי (670)לתקציר לחץ
 הורדה
ביטול ייצוג (69)לתקציר לחץ
 הורדה
הוראה לחיוב חשבון בנק (6127)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
הצהרת בנות זוג מאותו מין (673)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
תביעה לתשלום דמי תאונה - לתאונה שאינה מעבודה (2201)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
ויתור סודיות (7102)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
טופס למילוי עצמי - תביעה לגמלת הבטחת הכנסה (5619)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה להבטחת הכנסה - טופס למילוי בעבור קטין (5622)לתקציר לחץ
 הורדה
הצהרה לתובעת החיה בנפרד מבן הזוג (5612)לתקציר לחץ
 הורדה
הצהרה לתובע החי בנפרד מבת הזוג (5613)לתקציר לחץ
 הורדה
טופס למילוי על ידי מעסיק לתובעי הבטחת הכנסה שעובדים (5521)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
תביעה לקצבת זקנה (480)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה לקצבת שאירים (410)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה לגמלת זקנה מיוחדת (4501)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה לגמלת שאירים מיוחדת (4506)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה להשלמת הכנסה למקבל קצבאות זקנה ושאירים (430)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת זקנה (484)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה לתשלום מענק פטירה ו/או יתרת קצבה (416)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
הצהרת הכנסות שארים/דמי מחייה (412)לתקציר לחץ
 הורדה
Life Certificate / אישור חיים (420)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה אישית לדמי קבורה (460)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
אישור הקיבוץ על עבודה ושכר (485)לתקציר לחץ
 הורדה
(Survivors Pension Claim (Hebrew/ Englishלתקציר לחץ
 הורדה
(488) Old Age Pension Claimלתקציר לחץ
 הורדה
חבר קיבוץ - תוספת עבור בן/בת זוג בקצבת זקנה (491)לתקציר לחץ
 הורדה
הצהרת הכנסות לבדיקת זכאות לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת זקנה (409)לתקציר לחץ
 הורדה
חבר קיבוץ - אישור הקיבוץ על עבודה, שכר והכנסות נוספות של אלמן (490)לתקציר לחץ
 הורדה
הצהרה ועדכון מצב משפחתי (408)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
בקשה לשינוי מקום תשלום, כתובת, מקבל קצבה (5026)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה לעדכון חשבון בנק - מילוי ושיגורלתקציר לחץ
 מילוי
טופס תביעה אישית לקצבת ילדים (5025)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
בקשה לפיצול תיק (5020)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
בקשה לבדיקת זכאות למענק לימודים לגרוש/ה (5024)לתקציר לחץ
äæîðäהורדהמילוי
מענק לימודים (5015)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
הצהרה על יציאת ילד/ים לחו"ל ועל כניסה של ילד/ים לארץ (5034)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה לאיחוד תיקים (5021)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה לקצבת ילדים - ילד עולה ללא הורים (5018)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
בקשה לבדיקת תלות בעזרת הזולת למקבל קצבת ילד נכה (7824)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה לגמלה לילד נכה (7821)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
כתב ויתור סודיות רפואית (7112)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
בקשה לתשלום עפ"י חוק המזונות (5400)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
הצהרה על-פי חוק המזונות (5409)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה להפסקת/חידוש מזונות (5422)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה להפסקת הליכים בהוצאה לפועל (5406)לתקציר לחץ
 הורדה
הוראה לחיוב חשבון בנק לחייבים במזונות (6019)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
הוראה לחיוב חשבון מבוטח/עצמאי (6127)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
הוראה לחיוב חשבון העתק למעסיק (6978)לתקציר לחץ
 הורדה
הוראה לביטול חיוב הרשאה (6125)לתקציר לחץ
 הורדה
הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי (6124)לתקציר לחץ
 הורדה
הוספה/ביטול משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה לחיבור למערכת ייצוג לקוחות באינטרנט (630)לתקציר לחץ
 הורדה
יפוי כח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
בקשה לתשלום מקדמה על חשבון תגמולי מילואים (509)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה אישית לתגמולי מילואים (502)לתקציר לחץ
äæîðäהורדהמילוי
שינוי חשבון בנק/כתובת להחזר תגמולי מילואים למעסיק (503)לתקציר לחץ
 הורדהמילוי
אישור המעסיק על עבודה ושכר (510)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה להענקה בעד השתתפות בחינוך קדם צבאי (504)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
תביעה לתשלום מענק (1521)לתקציר לחץ
äæîðäהורדהמילוי
אישור העסקה בטיפול וסיוע אישי (1502)לתקציר לחץ
 הורדה
אישור המעביד על עבודה ושכר עבודה נדרשת / מועדפת (1520)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד (100)לתקציר לחץ
 הורדה
כרטיס עובד (103)לתקציר לחץ
 הורדה
הודעה על העסקת עובד/ת במשק בית (614)לתקציר לחץ
 הורדהמילוי
פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה (619)לתקציר לחץ
 הורדה
הצהרת עובד בעניין מיהו מעסיקו העיקרי (620)לתקציר לחץ
 הורדה
דין וחשבון של קיבוץ ומושב שיתופי על חברים (622)לתקציר לחץ
 הורדה
דוח על שינוי סוגי עובדים בקיבוצים (623)לתקציר לחץ
 הורדה
644- הצהרת עובד למעסיק משנילתקציר לחץ
 הורדה
הודעת קבלן המשנה (648)לתקציר לחץ
 הורדה
649 - דין וחשבון על העסקת עובדים בתקופת הבחירות.לתקציר לחץ
 הורדה
652 - דווח עבור מבוטחים המסווגים כשכירים עפ"י צו הביטוח הלאומילתקציר לחץ
 הורדה
בקשה להחזר דמי ביטוח ו/או דמי ביטוח בריאות (659)לתקציר לחץ
 הורדה
הודעת מעסיק על סגירת תיק (699)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית (752)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה לתיאום דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית (753)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
בקשה לביטול / הפחתה (754)לתקציר לחץ
 הורדה
הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978)לתקציר לחץ
 הורדה
70 - ייפוי כוח למייצגים (שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות")לתקציר לחץ
 הורדה
105 - העסקת עובדים בחו"ללתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (8220)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
בקשה ללימוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים (8261)לתקציר לחץ
 הורדה
כתב ויתור סודיות רפואית (7115)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה להטבות על פי הסכם הניידות (8200)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
הצהרה ודוח של מוגבל בניידות על יציאותיו מהמוסד שבו הוא שוהה (8236)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה להחזר הלוואה/הלוואות לרכב בבעלות מוגבל בניידות (8237)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה להטבות למחליפי רכב עם הלוואה עומדת (8201)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (7801)לתקציר לחץ
äæîðäהורדהמילוי
השלמת מידע לתשלום תוספת עבור בן/בת זוג וילדים (7803)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה לתשלום תוספת תלויים לידי בן/בת זוג (3296)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
הצהרה על עבודה והכנסות של נכה ובן/זוג (3209)לתקציר לחץ
 הורדה
כתב ערר על ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי (7810)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
לרון - כתב ויתור סודיות רפואית - (7116)לתקציר לחץ
 הורדה
כתב ויתור סודיות רפואית (7111)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרת מצב של מקבל קצבת נכות (7842)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
פרטים רפואיים לחולי פרקינסון לצורך הגשת תביעה לביטוח לאומי (3222)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (7849)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
כתב ויתור סודיות רפואית (7113)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים (7850)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (211)לתקציר לחץ
äæîðäהורדהמילוי
טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה- שכיר (250)לתקציר לחץ
 הורדה
אישור למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה - עצמאי (283)לתקציר לחץ
 הורדה
דמי פגיעה - כתב ויתור סודיות רפואית (7101)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה לנכה נזקק בעל דרגת נכות זמנית (טופס 279)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה לדיון מחדש עקב החמרה במצב (228)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות -תקנה 15 ( 215)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה לצירוף דרגות נכות מכמה פגיעות בעבודה (210)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה לתשלום גמלה לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה (213)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה לדמי מחיה עבור ילד הזכאי לקצבת "תלויים" (230)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
איגרת הסבר למוזמן לוועדה רפואית - נפגעי עבודה (759)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
נכות מעבודה - כתב ויתור סודיות רפואית (7103)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגעי עבודה (282)לתקציר לחץ
 הורדה
ערר על ההחלטה של וועדה רפואית מדרג ראשון (247)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
תביעה לפיצוי על פי חוק פיצוי לנפגעי פוליו התשס"ז-2007 (7870 )לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
כתב ויתור סודיות רפואית (7114)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת פוליולתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
תביעה להכרה לצורך החזר כספי לנזק שנגרם לאביזר רפואי משקפיים, מכשירי שמיעה (605)לתקציר לחץ
 הורדה
הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי (580)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות (581)לתקציר לחץ
 הורדה
(597) הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי/ Notice of Injury in a Hostile Actלתקציר לחץ
 הורדה
כתב ויתור סודיות רפואית (7107)לתקציר לחץ
 הורדה
אישור חיים (588)לתקציר לחץ
 הורדה
הצהרה לצורך קבלת תגמול טיפול רפואי (594)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה לתגמול מחוסר פרנסה/נצרך/פרישה מוקדמת (379)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה להחמרת מצב לפי סעיף 73 לחוק הנכים תגמולים ושיקום (603)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה לתגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה (582)לתקציר לחץ
 הורדה
בקשה לתשלום תגמולים והטבות לאלמן/ה שנישא/ה (583)לתקציר לחץ
 הורדה
תביעה לתגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה/ Claim of Compensation for the Family of a Victim of a Hostile Act (584)לתקציר לחץ
 הורדה
הצהרה בדבר תוספת תגמול לשכול מחוסר פרנסה (586)לתקציר לחץ
 הורדה
טופס תביעה לתשלום מענק גיל 30/נישואין ליתום - 600לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
תביעה לגמלת סיעוד (2600)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
בקשה לבדיקה מחדש של זכאי עקב טענת החמרה (2620)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד (2655)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
כתב ויתור סודיות רפואית (7109)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פטורין (5305)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה
תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310)לתקציר לחץ
äæîðäהורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
בקשה למימון מחקרים ופרויקטים- קרן מנוףלתקציר לחץ
 הורדה
פנייה לקרן למפעלים מיוחדיםלתקציר לחץ
 הורדה
פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד בנושא פרוייקט קהילתי (מעלון)לתקציר לחץ
 הורדה
8422- תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדיםלתקציר לחץ
 הורדה
8424- מיזם ניסיוני לשילוב אוכלוסיה עם נכות בתעסוקה- מעסיקים פרטייםלתקציר לחץ
 הורדה
8425- מיזם ניסיוני לשילוב אוכלוסיה עם נכות בתעסוקה- ארגונים מתווכיםלתקציר לחץ
 הורדה
8426- בקשה לקבלת סיועלתקציר לחץ
 הורדה
8445 - הצעת מחקר להערכת תוכנית באגף הקרנותלתקציר לחץ
 הורדה
בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטיםלתקציר לחץ
 הורדה
אישור מורשי חתימה (8447)לתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
269 - דף מידע על מטפל וקביעת מעמדלתקציר לחץ
 הורדה
277 - טיפול פסיכולוגי-טופס דיווח חודשילתקציר לחץ
 הורדה
278 - טופס הצהרה על נוכחות בלימודים או בהכשרה מקצועיתלתקציר לחץ
 הורדה
281 - תביעה למקדמת שיקוםלתקציר לחץ
 הורדה
282 - תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגע עבודהלתקציר לחץ
 הורדה
291 - הצהרה דמי שיקוםלתקציר לחץ
 הורדה
292 - טופס דיווח ומעקב של שרותי ההשמהלתקציר לחץ
 הורדה
295 - הצהרה (לצורך החזרי כלכלה)לתקציר לחץ
 הורדה
387 - סיוע בעזרת הזולת למשפחות נפגעי איבהלתקציר לחץ
 הורדה
388 - העסקת מטפל למשפחות נפגעי איבה הבטחת זכויות סוציאליותלתקציר לחץ
 הורדה
392 הצעת מחיר למתן שירותי שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)לתקציר לחץ
 הורדה
394 דרישת תשלום עבור מתן שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)לתקציר לחץ
 הורדה
395 דיווח מתן שיעורי עזר בחודשלתקציר לחץ
 הורדה
396 הצהרה בדבר קבלת תשלום בגין מתן שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)לתקציר לחץ
 הורדה
587- בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים/לאחים של נספים הלומדים במוסדות על-תיכוניים ואקדמאייםלתקציר לחץ
 הורדה
2350 - מידע לסטודנט עם לקות שמיעה-נוהל תשלום סל שירותי הנגשהלתקציר לחץ
 הורדה
2352 - הצעת מחיר למתן שירותי תרגום/תמלוללתקציר לחץ
 הורדה
2355 דרישה לתשלום עבור מתן שירותי תרגום/תמלול/שקלוט (מסלול תשלום לסטודנט)לתקציר לחץ
 הורדה
2356 - טופס דיווח שעות מתן שירותי תרגום/תמלוללתקציר לחץ
 הורדה
2357 - אישור קבלת תשלום בגין תרגום/תמלוללתקציר לחץ
 הורדה
270 - תביעה למתן שיקום מקצועילתקציר לחץ
 הורדה
271 - תביעה למענק במקום קצבה לנפגע בעבודה- היווןלתקציר לחץ
 הורדה
266 - תביעה לתשלום קצבה מיוחדת לנפגע בעבודהלתקציר לחץ
 הורדה
590- בקשת מענק/הלוואה (שיקום נפגעי פעולות איבה)לתקציר לחץ
 הורדה
267 - בקשה לסיוע במענק למכשירים בתכנית השיקוםלתקציר לחץ
 הורדה
285 - נהלים בתקופת השתתפות בתוכנית שיקום מקצועילתקציר לחץ
 הורדה
286 - מידע על תשלומי שיקום העשויים להשתלם למשתקמיםלתקציר לחץ
 הורדה
290 הצהרה על מלגה או מימון לימודיםלתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד

טופסהזמנההורדהמילוי
בקשה למענק לתלמידי תואר שלישילתקציר לחץ
 הורדה

לראש העמוד
סניפים פנו אלינו טפסים להורדה פנייה ישירה לסניף שירות אישי לעו"ס דבר המנכל
 
Please Wait