Skip Navigation Linksדף הבית > קצבאות והטבות > מילואים > מחשבון לחישוב תגמולי מילואים

מילואים - מחשבון לחישוב תגמולי מילואים

מחשבון זה מיועד למעסיק ולמשרת במילואים, לצורך חישוב משוער של תגמולי מילואים לתקופות שירות מ-1 בינואר 2009 ואילך. הסכומים מחושבים בהתאם  לחוק המילואים החדש.

תגמולי המילואים משולמים לכל מי שמשרת במילואים, בין אם הוא עובד כשכיר או כעצמאי, ובין אם הוא אינו עובד.
מי שהפסיק לעבוד, ויצא לשירות מילואיםבתוך 60 ימים מיום הפסקת העבודה, יחושבו לו התגמולים לפי הכנסתו מעבודה.