דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Español Français الموقع باللغة العربية русский English Site אמהרית
גודל גופן א א א
Logo

ביצוע פעולות

הגשת תביעות מקוונות מחשבוני זכויות
Skip Navigation Linksדף הבית > קצבאות והטבות > אמהות > שמירת היריון

שמירת היריון

משולמת לאישה עובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בזמן ההיריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מן ההיריון; או עקב סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה, המסכנים את האישה או את עוברה בשל היותה בהריון, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה במקום העבודה.
הגמלה נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת היריון.
 

מועד הגשת התביעה

המועד האחרון למסירת טופס התביעה, בצירוף טופס האישור הרפואי, הוא 12 חודשים מתחילת התקופה של שמירת ההיריון.

שיעורי הקצבה

למידע נוסף
שיעור הקצבה ליום יהיה בסכום הנמוך מבין שני הסכומים האלה:
1. הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות (לחודש) מחולק ב-30 =  291.90 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) ליום. 
2. שכרה של האישה (החייב בדמי ביטוח) ברבע השנה שקדם להפסקת העבודה עקב שמירת ההיריון, מחולק ב-90.
על הסכומים האלה משולמת תוספת יוקר ומנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה.

אופן הגשת התביעה

למידע נוסף

תביעה לגמלה לשמירת היריון יש להגיש לאחר שחלפו 30 ימים של שמירת היריון, לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים בטופס גמלה לשמירת היריון. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
אל התביעה יש לצרף טופס אישור רפואי לשמירת היריון חתום בידי רופא מומחה לנשים ולידה.

תנאי הזכאות

למידע נוסף
  1. האישה תושב/ת ישראל.
  2. היא עובדת שכירה או עצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום קובע לשמירת היריון - היום שהפסיקה את עבודתה עקב שמירת ההיריון.
  3. יש בידה אישור מרופא מומחה לנשים ולידה על שמירת ההיריון. בכל מקרה לא תשולם גמלה לתקופה העולה על שבועיים לפני היום שנערכה לתובעת הבדיקה הרפואית הראשונה שבה נקבע שהיא זקוקה לשמירת היריון.
  4. במקרים שסביבת העבודה או סוג העבודה הם הסיבה לשמירת ההריון, יתכן ותידרשי להביא אישור מרופא תעסוקתי.
  5. תקופת השמירה הראשונה לא תפחת מ-30 ימים רצופים. אם קיימת הפסקה בשמירת ההיריון, כל תקופה נוספת של שמירת היריון לא תפחת מ-14 ימים לפחות.
  6. לא משולם לה תשלום בעד תקופת שמירת ההיריון מגוף אחר. בעקבות שינוי בחוק ביטוח אמהות מיום 6.9.07 אין העובדת חייבת לנצל ימי מחלה שעומדים לזכותה. עובדת הזכאית לתשלום גמלה לשמירת היריון מהביטוח הלאומי, אך מעדיפה בכל זאת לנצל את ימי המחלה ולקבל את תמורתם מהמעסיק שלה, תישלל זכאותה לגמלה מהביטוח הלאומי בעד הימים ששילם לה המעסיק. 
  7. למי שיוצאת לחו"ל - אישה בשמירת היריון אינה זכאית לגמלה מיום יציאתה לחו"ל ואילך.

 

לתשומת לבך - רופא מטעם הביטוח הלאומי רשאי לדרוש הבהרות ופרטים בכל הנוגע לאישור הרפואי, ואף לא לאשר את התביעה, כאשר הסיבות הרפואיות אינן מצדיקות שמירת הריון, או שסוג העבודה או עיסוקה של האישה אינם מהווים סכנה לאם ולעובר בהתאם לאמור בחוק.

תקופת הזכאות המרבית

מי שאושרה לה גמלה לשמירת היריון ל–30 ימים רצופים לפחות, והסתיימה שמירת ההיריון, ובמהלך אותו ההיריון נזקקה שוב לשמירת היריון - תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה הנוספת (אחת או יותר) אם הייתה בשמירת היריון 14 ימים רצופים לפחות (בכל תקופה).
כדי לקבל גמלה בעד תקופה נוספת של שמירת היריון על האישה להגיש לסניף הביטוח הלאומי טופס אישור רפואי לגמלה לשמירת היריון , שבו יאשר רופא מומחה למחלות נשים ולידה את התקופה הנוספת של שמירת ההיריון.
המועד האחרון למסירת טופס האישור הרפואי הוא 12 חודשים מתחילת התקופה הנוספת של שמירת ההיריון.

באמצעות מוקד טלפוני לדיווח על שמירת היריון תוכלי לדווח על המשך או סיום תקופת שמירת ההיריון.

תביעה לתשלום הפרשים לקצבה

למידע נוסף
סניפים פנו אלינו טפסים להורדה פנייה ישירה לסניף שירות אישי לעו"ס דבר המנכל
 

Please Wait