הרוג מלכות הוא מי שהוצא להורג או הומת בידי שלטונות מדינה זרה בשל פעילותו הציונית, וכן מי שהוצא להורג או הומת בארץ אויב בידי שלטונות אותה ארץ או בידי ארגון עוין, בגלל זיקתו לישראל או בגלל יהדותו או בגלל יחסי האיבה של אותה ארץ כלפי ישראל.

בן כדורי
נולד ב תרפ"ב 1922
נהרג ב כסלו תשכ"ד 12/1963 ( בן 41 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן פיסהה
נולד ב תש"ב 1942
התגורר באתיופיה
נהרג בתשמ"ד 1984 ( בן 42 במותו )
מקום האירוע: סודן
 
בן עזרא וחביבה
נולד ב תר"ס 1900
התגורר בעיראק
נהרג בה' אב תשי"א 7/8/1951 ( בן 51 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן נסים ואדל
נולד בכה כסלו תשא 24/12/1940
נהרג ביח חשון תשיא 29/10/1950 ( בן 9 במותו )
מקום האירוע: לבנון
 
בן בן ציון ונג'מה
נולד בי אדר תרפ"ג 26/2/1923
נהרג בכ"ב כסלו תשי"ז 25/11/1956
מקום האירוע: אלג'יריה
 
בת תאופיק ובדיעה
נולדה ב תרפד 1924
נהרגה ב חשון תשיא 1950 ( בת 26 במותה )
מקום האירוע: לבנון
 
בת דוד ופרדוסה
נולדה ב תרסד 1904
נהרגה ב חשון תשיא 10/1950 ( בת 46 במותה )
מקום האירוע: לבנון
 
בן דניאל וחזנה
נולד ב תרפ"ג 1923
נהרג בכ' תמוז תש"י 5/7/1950 ( בן 27 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן חנוך יעקב
נולד ב תר"נ 1890
נהרג בכ"א אדר ב' תשי"ט 31/3/1959 ( בן 69 במותו )
מקום האירוע: ברית המועצות
 
בן עזיז
נולד ב תשיג 1953
התגורר באיראן
נהרג ב תשנה 1995
מקום האירוע: איראן
 
בן לאוניד ופרל
נולד ב תרצ"א 1931
נהרג בכ"ט אדר תשי"ב 26/3/1952 ( בן 21 במותו )
מקום האירוע: ברית המועצות
 
בן אברהם
נולד ב תר"צ 1930
נהרג בכ"ג אדר ב' תשל"ג 27/3/1973 ( בן 43 במותו )
מקום האירוע: סוריה
 
בת נורי ואמיליה
נולדה ב תשט"ז 1956
נהרגה בי' אדר תשל"ד 4/3/1974 ( בת 18 במותה )
מקום האירוע: סוריה
 
בן ראובן וג'מילה
נולד בה' אלול תש"ו 1/9/1946
נהרג בי"ג טבת תשמ"ו 25/12/1985 ( בן 39 במותו )
מקום האירוע: לבנון
 
בן ללו ורחל
נולד ב תרפ"ו 1926
התגורר בתוניס
נהרג בכ"ג תשרי תשמ"ו 8/10/1985 ( בן 59 במותו )
מקום האירוע: תוניס
 
נולד ב תרעו 1916
התגורר בעיראק
נהרג בטז שבט תשט 15/2/1949 ( בן 33 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן דוד
נולד ב תרפד 1924
נהרג בתש"י תשרי 10/1949 ( בן 25 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן שוקר ורומיה
התגורר בתימן
נהרג ב שבט תשי"ד 1/1954
מקום האירוע: תימן
 
בן יהודה
נולד ב תרצ"א 1931
התגורר בתימן
נהרג ב אב תשמ"ו 8/1986 ( בן 55 במותו )
מקום האירוע: תימן
 
בן שמואל ולולו
נולד ב תרפ"ב 1922
התגורר בעיראק
נהרג בתשכ"ט חשון י"ז 8/11/1968 ( בן 46 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן יוסף ובת שבע
נולד בג שבט תרנ 24/1/1890
נהרג בכב ניסן תשב 9/4/1942 ( בן 52 במותו )
מקום האירוע: ברית המועצות
 
בן אליהו
נולד ב תרפ"ג 1923
נהרג בי"א אלול תשכ"ט 25/8/1969 ( בן 46 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
נולד ב תרעח 1918
נהרג בב תשרי תשלד 28/9/1973 ( בן 55 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן סמון ואדהנן
נולד ב תרצ"ו 1936
נהרג ב תש"נ 1990 ( בן 54 במותו )
מקום האירוע: אתיופיה
 
בן ששון
נולד ב תרסו 1906
התגורר בעיראק
נהרג בכה תשרי תשל 7/10/1969 ( בן 63 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
נולד ב תרצ 1930
התגורר בעיראק
נהרג בח שבט תשכט 26/1/1969
מקום האירוע: עיראק
 
בן דוד
נולד בי"ב ניסן תש"ה 26/3/1945
נהרג ב שבט תשס"ד 14/2/1997 ( בן 52 במותו )
מקום האירוע: איראן
 
בן נורי
נולד ב תר"צ 1930
נהרג בתש"י תשרי 10/1949 ( בן 19 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן כדורי וסביחה
נולד בי"ג טבת תש"ט 14/1/1949
התגורר בעיראק
נהרג בח' שבט תשכ"ט 27/1/1969 ( בן 20 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן מרדכי וזקיה
נולד ב ניסן תרצ"ב 4/1932
( בן 52 במותו )
מקום האירוע: סוריה
 
נולד ב תרלט 1879
התגורר בעיראק
נהרג בח אלול תשט 2/9/1949 ( בן 70 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן אהרון ועזיזה
נולד ב תר"ס 1900
נהרג ב ניסן תש"ט 4/1949 ( בן 49 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן שאול
נולד ב תרע"ה 1915
נהרג בכ"ה אב תש"ט 20/8/1949 ( בן 34 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן יעקב
נולד ב תרצ"ו 1936
התגורר בעיראק
נהרג בתשכ"ח 1968 ( בן 32 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן רחמים
נולד ב תרצ"ח 1938
נהרג בתשכ"ט שבט ח' 27/1/1969 ( בן 30 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן אהרון
נולד ב תרע"ז 1917
נהרג ב תשנ"ד 1994 ( בן 77 במותו )
מקום האירוע: איראן
 
בן דוד
נולד בח' כסלו תרנ"ו 25/11/1895
התגורר בברית המועצות
נהרג בכ"א אב תשי"ב 12/8/1952 ( בן 56 במותו )
מקום האירוע: ברית המועצות
 
בן עבו ופרחה
נולד ב תרפ"ו 1926
התגורר בעיראק
נהרג ב תשרי תש"י 10/1949 ( בן 23 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן רפאל
נולד ב תרפ"ה 1925
נהרג בח' שבט תשכ"ט 27/1/1969 ( בן 43 במותו )
מקום האירוע: עיראק
 
בן מקסים וריז'קה
נולד בכ"ח כסלו תרפ"ה 25/12/1924
נהרג בו' שבט תשל"ב 22/1/1972 ( בן 47 במותו )
מקום האירוע: ברית המועצות
 
בת נסים ואדל
נולדה ב תש 1940
נהרגה ביח חשון תשיא 29/10/1950 ( בת 10 במותה )
מקום האירוע: לבנון
 
נולדה ב תרמ 1880
נהרגה ביח חשון תשיא 29/10/1950 ( בת 70 במותה )
מקום האירוע: לבנון
 
בן דוד ואסתר
נולד בב אלול תרפ"ז 30/8/1927
נהרג בי"ג תמוז תשכ"א 27/6/1961 ( בן 34 במותו )
מקום האירוע: מרוקו
 
בת סלה וויולט
נולדה ב תשל"ב 1972
נהרגה ב חשון תשמ"ז 11/1986 ( בת 14 במותה )
מקום האירוע: איראן
 
בן צאלח וחסינה
נולד ב תרצד 1934
התגורר בעיראק
נהרג בכד טבת תשיב 21/1/1952
מקום האירוע: עיראק
 
בן גרשל
נולד ב תרמט 1889
נהרג בכג טבת תרצח 27/12/1937 ( בן 48 במותו )
מקום האירוע: ברית המועצות
 
בן עזרא ואמלי
נולד ב תרנט 1899
נהרג ב חשון תשיא 10/1950 ( בן 51 במותו )
מקום האירוע: לבנון
 

דבר מ"מ מנכ"ל הביטוח הלאומי, גב' ירונה שלום

מנכלית המוסד לביטוח לאומי- ירונה שלום

משפחות יקרות,

מאז ומעולם הרוגי מלכות, במסגרת המסורת היהודית זכו להכרה, כבוד והערכה על זיקתם לישראל, ליהדותם ולפעילותם הציונית.

במסכת בבא בתרא (דף י') מצוטט רבי יוסף שאומר: "ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן" והפרשנים מציינים שיהודי המוסר את נפשו על עם ישראל, זוכה למעלה עליונה.

יקירכם הם גיבורים וגיבורות שפעלו תוך חירוף נפש והקריבו את חייהם למען מדינת ישראל ואמונה בדרכם, ולהם שמורה המעלה העליונה מכל.

להנהלת הביטוח הלאומי ועובדיו קיימת הזכות להוקיר את פועלם ולהנציח את סיפוריהם יוצאי הדופן. זוהי שליחות עבורנו, לסייע וללוות אתכם לאחר האובדן שחוויתם ונמשיך להיות לצדכם.

"הכרת תודה היא הזיכרון שבלב" – אנו מוקירים, זוכרים ומעריכים את הרוגי המלכות, ואתכם כמי שנשארו אות ועדות לפועלם.

בברכה

ירונה שלום

מ"מ מנכ"ל המוסד

ברכת משרד העלייה והקליטה

משרד העלייה והקליטה מוקיר ומנציח את פועלם של "אסירי ציון" ו"הרוגי המלכות" .

נשים וגברים אלה, קיימו פעילות ציונית בארצות שונות ברחבי העולם, לרבות פעילות להעלאת יהודים לישראל, וכל זאת בגבורה וללא חת תוך סיכון עצמם ומשפחתם.

פעילות זו התקיימה גם בגבולות ארץ ישראל, בשנים שלפני קום המדינה, במסגרת המחתרות שנוסדו בראשית המאה העשרים.

המאבק נמשך גם אחרי קום המדינה, אז פעלו יהודים מכל רחבי העולם - מברית המועצות, מדינות מזרח אירופה, ארצות ערב ואתיופיה – על מנת לאפשר את עלייתם לישראל של היהודים.

על פעילות זו שילמו רבים מהם במעצר או מאסר לתקופות שונות, ומלבד הפגיעה בחירותם, סבלו רבים מהם עינויים קשים וחלק אף שילמו על כך בחייהם .

משרד העלייה והקליטה מכיר בתרומתם הרבה של אַסִּירֵי צִיּוֹן , של הרוגי המלכות ומשפחותיהם למען קליטת העלייה וקיומה של האומה במדינת ישראל, ופועל בהתאם להוראות החוק בהפעלת הרשות להכרה באסירי ציון והרוגי מלכות.