מידע רפואי

הלשכה הרפואית בביטוח הלאומי אחראית על ההיבטים הרפואיים בקצבאות הביטוח הלאומי (נכות כללית, נפגעי עבודה, מחלות מקצוע, נפגעי פעולות איבה, ילד נכה, שמירת הריון, הבטחת הכנסה, שירותים מיוחדים, סיעוד, אסירי ציון).

אתר זה מציג את ההיבט הרפואי בטיפול בתביעות, וכולל את נוהלי העבודה של הלשכה הרפואית וההנחיות לרופאי הביטוח הלאומי: רופאים מוסמכים ונותני חוות דעת בנכות כללית. באתר מובאים  תדריכים, חוזרים, פסקי דין וכדומה.

אנו מזמינים את הפוסקים בוועדות הרפואיות, את חברי הוועדות הרפואיות לעררים ואת הציבור הרחב לעיין באתר.