שאירים

ביטוח שאירים מזכה בקצבה אלמנה, אלמן ויתומים של תושב ישראל שנפטר, והיה מבוטח בביטוח שאירים ושילם דמי ביטוח כחוק.

לבדיקת זכאות לקצבת שאירים היכנס למחשבון שאירים