ביקורת ניכויים


ביטוח לאומי עורך ביקורת ניכויים אצל מעסיקים, כדי לבדוק האם המעסיק דיווח על כל הכנסות העובדים החייבות בדמי ביטוח והאם נוכו דמי ביטוח בהתאם לחוק.

הביקורת מסתמכת גם על שומות ניכויים שנערכו למעסיקים ע"י רשות המיסים.

חשוב לדעת!
ביטוח לאומי יכול לערוך ביקורת ניכויים עד 7 שנים רטרואקטיבית. כיוון שלא ניתן לערוך ביקורת על השנה הנוכחית, אנו סופרים 7 שנים רטרואקטיבית משנת המס שהסתיימה.