דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

פיצוי לנפגעי גזזת

על–פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת, מיום 1 בינואר 1995 זכאים לתשלום מי שנפגעו מטיפול בהקרנות נגד גזזת (או שאיריהם), שנעשו בתקופה מ–1.1.46 עד 31.12.60 על–ידי גוף המוגדר בחוק. לנפגע ייחשב מי שחולה באחת המחלות המפורטות בחוק, כגון סרטן באזור הראש והצוואר או סרטן הדם, והוא נמצא בישראל. 

את הבקשה לקבלת הפיצוי יש להגיש למשרד הבריאות והוא שיקבע את הזכאות ויודיע לתובע אם בקשתו אושרה או נדחתה. לכן בירורים בעניין הגשת תביעה, ועדות רפואיות וקביעת זכאות יש להפנות למשרד הבריאות בלבד.

את התשלום יבצע המוסד לביטוח לאומי, לכן את הבירורים בעניין התשלום בלבד יש להפנות לביטוח הלאומי.

 

הגשת תביעה ללשכת הבריאות

כדי לקבל את התשלום יש להגיש תביעה למשרד הבריאות בלשכת הבריאות שבאזור המגורים.

ועדה רפואית של משרד הבריאות היא שתקבע את הזכאות לתשלום, ותודיע לתובע אם בקשתו אושרה או נדחתה. ביצוע התשלום ייעשה בידי המוסד לביטוח לאומי.

לבירורים בעניין הגשת התביעה, ועדות רפואיות וקביעת הזכאות אפשר לפנות בכתב למרכז הארצי לנפגעי גזזת שמעונו:
המרכז הרפואי על שם חיים שיבא
ביתן 17
תל השומר 52621
פקס 03-5350615
טל'' ​3667*
או ללשכת הבריאות במקום מגורים.

לאחר קבלת החלטת הוועדה הרפואית וקביעת סה"כ אחוזי ליקוי משוקללים על ידי משרד הבריאות, החלטת הועדה מועברת למוסד לביטוח לאומי לביצוע התשלומים.

פיצוי חד פעמי

פיצוי חד-פעמי משולם לנפגע על-פי אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו לצמיתות.

הפיצוי משולם נוסף על הקצבה החודשית או המענק. 
 

 • למי שנקבעו אחוזי נכות רפואית בשיעור 40% - 74% - יקבל פיצוי חד-פעמי בסך 93,197 ש"ח  (מעודכן לינואר 2014).

 

 • למי שנקבעה אחוזי נכות רפואית בשיעור 75%- 100% - יקבל פיצוי חד-פעמי בסך 186,393 ש"ח (מעודכן לינואר 2014).

קצבה חודשית או מענק

קצבה חודשית

הקצבה החודשית משולמת למי שעקב המחלה נקבעו לו אחוזי נכות רפואית בשיעור של 40% ומעלה.
סכום הקצבה הוא 25% מהשכר הממוצע במשק  2,418 ש"ח (החל ב- 01.01.2017) מוכפלים באחוזי הנכות הרפואית שנקבעו.

  דוגמאות:

  • מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 100% - זכאי לקצבה חודשית בסך 2,418 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).
  • מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 70% - זכאי לקצבה חודשית בסך 1,693 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).
  • מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 40% - זכאי לקצבה חודשית בסך 967 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).

מענק  חד פעמי (במקום קצבה)

מי שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית בשיעור של 5% - 39% - יקבל מענק חד פעמי במקום קצבה, בסכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע במשק מוכפלים באחוזי הנכות וסכום זה מוכפל ב-70.

תשלומים לשאירים

מי שוועדה רפואית קבעה שהמחלה גרמה למותו, יקבלו שאיריו מענק חד-פעמי כלהלן:

 • בן זוג שיש עמו ילדים - יקבל מענק בסכום השווה ל- 25% מהשכר הממוצע במשק המוכפלים ב- 36.
  87,057 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).
 • בן זוג שאין עמו ילדים – יקבל מענק בסכום השווה ל- 60% מהסכום האמור בפסקה הראשונה.
  52,234 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).
 • ילדים של הנפגע, באין בן זוג זכאי – מענק בסכום השווה ל- 60% מהסכום האמור בפסקה הראשונה.
  52,234 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).

פניות לביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי ישלח לתובע בדואר פרטים בעניין גובה התשלומים, בהתאם לאחוזים הרפואיים שנקבעו.

לפרטים בעניין התשלום בלבד אפשר לפנות למוסד לביטוח לאומי בימי רביעי בין השעות 9:00 - 11:00 בטלפון 02-6709396 או בפקס 02-6709831.

הגבלת שכר הטרחה שמותר למייצג לגבות ממך

למידע נוסף

תעודת נכה

למידע נוסף
 

Please Wait