זכויות האם הנושאת והורים מיועדים בהליך פונדקאות

הורים מיועדים שעשו הליך פונדקאות בארץ או בחו"ל, וכן האם הנושאת (היולדת) בהליך הפונדקאות - זכאים לקבל קצבאות והטבות הניתנות ליולדת. 
זכויות אלה נועדו להבטיח להם ולילד תנאים נאותים, ולפצות אותם על אובדן ההכנסה בתקופת חופשת הלידה.​