דמי לידה לאם נושאת (היולדת)


​דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לתקופת לידה והורות, ונועדו לפצות את היולדת על אובדן הכנסתה בתקופה שאינה עובדת לרגל ההיריון והלידה.
אם נושאת (פונדקאית) יכולה להיות זכאית לדמי לידה כמו כל יולדת, בהתאם לתנאי הזכאות.

למידע נוסף על דמי לידה - לחצי כאן.
שימו לב, בן הזוג של אם נושאת לא יכול להחליף אותה בתקופת הלידה וההורות ולקבל דמי לידה במקומה.