דמי לידה לאם הנושאת (היולדת)


​דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לתקופת לידה והורות, ונועדו לפצות אותה על אובדן הכנסתה בתקופה שאינה עובדת לרגל ההיריון והלידה.

אם נושאת (פונדקאית) יכולה להיות זכאית לדמי לידה כמו כל יולדת, בהתאם לעמידתה בתנאי הזכאות.

תקופת הזכאות לדמי לידה:

הזכאות לדמי הלידה היא מיום הלידה.

אופן הגשת התביעה

תביעה לקבלת דמי לידה לאם הנושאת(בל/356)- יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום קבלת הילד למשמורתם של ההורים המיועדים.

באפשרותך להגיש את התביעה בצירוף המסמכים הנדרשים, ישירות לסניף באזור מגוריכם, באמצעות שירות שליחת מסמכים באתר

סכום דמי הלידה

למידע על חישוב דמי הלידה לחצו כאן

הארכה ופיצול של תקופת דמי הלידה

במקרים מסוימים קיימת זכאות להארכת תקופת הלידה וההורות וקבלת דמי לידה נוספים בעד זמן ההארכה.

למידע נוסף לחצו כאן


למידע נוסף על דמי לידה - לחצי כאן.