חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח-1998 קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית", באמצעות הממונה על חוק חופש המידע.

החוק מאפשר לך לקבל מהביטוח הלאומי מידע על פעילות המשרד בנושאים שבאחריותו,כגון מידע בנושאי גמלאות וגבייה, הנחיות מינהליות ונהלי עבודה, נתונים סטטיסטיים, מידע על הסניפים ברחבי הארץ ושירותים הניתנים לציבור, עיון במסמכים שונים ועוד.

אם ברצונך לבקש מידע מסוים מהביטוח הלאומי, עליך להגיש בקשה לממונה על חוק חופש המידע, בלי צורך לנמק, ואנו נטפל בבקשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק.