תשלום חובות


באתר זה תקבלו מידע על חובות שנוצרו למבוטחים עקב אי תשלום דמי ביטוח במועד או בשל קבלת קצבה שלא היו זכאים לה, ומידע על הדרכים לתשלום החוב.

חשוב לדעת, חוב בביטוח הלאומי צובר קנסות והפרשי הצמדה, ובמקרים מסוימים הוא מקוזז מקצבאות עתידיות שמגיעות למבוטח,
לכן כדאי לשלם את החוב עם קבלת הודעת החוב, וליהנות מהסדר תשלומים נוח.