תמונת מצב

המוסד לביטוח לאומי מבצע סטטיסטיקות שונות אודות מקבלי הקצבאות, גביית דמי ביטוח, תחולת העוני ועוד, לצורך עבודתו השוטפת ולשימוש מקבלי החלטות. הסטטיסטיקות ונתוני הביטוח הלאומי משמשים את הנהלת המוסד, משרדי הממשלה, חברי הכנסת והאקדמיה לייזום חוקים, פיתוח מדיניות חברתית-כלכלית וקבלת החלטות.