דמי מזונות


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דו"ח תקבולים מהחייבים ותשלומי מזונות לרבעון השני של שנת 2018נתנאלה ברקלי08/2018הורדה דוח תקבולים מהחייבים ותשלומי מזונות לרבעון השני של שנת 2018
דו"ח תקבולים מהחייבים ותשלומי מזונות לרבעון השני של שנת 2017נתנאלה ברקלי07/2017הורדה דוח תקבולים מהחייבים ותשלומי מזונות לרבעון השני של שנת 2017
דו"ח תקבולים מהחייבים ותשלומי מזונות לרבעון הראשון של שנת 2017נתנאלה ברקלי06/2017הורדה דוח תקבולים מהחייבים ותשלומי מזונות לרבעון הראשון של שנת 2017
דו"ח תקבולים מהחייבים ותשלומי מזונות לרבעון הרביעי של שנת 2016שנטל ווסרשטיין03/2017הורדה דוח תקבולים מהחייבים ותשלומי מזונות לרבעון הרביעי של שנת 2016
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, יולי-ספטמבר 2016שנטל וסרשטיין11/2016הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, יולי-ספטמבר 2016
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, אפריל-יוני 2016שנטל וסרשטיין07/2016הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, אפריל-יוני 2016
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, ינואר-מרץ 2016שנטל וסרשטיין04/2016הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, ינואר-מרץ 2016
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, אוקטובר-דצמבר 2015שנטל וסרשטיין02/2016הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, אוקטובר-דצמבר 2015
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, יולי-ספטמבר 2015שנטל וסרשטיין11/2015הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, יולי-ספטמבר 2015
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, אפריל-יוני 2015שנטל וסרשטיין10/2015הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, אפריל-יוני 2015
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, ינואר-מרץ 2015שנטל וסרשטיין05/2015הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, ינואר-מרץ 2015
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, אוקטובר-דצמבר 2014שנטל וסרשטיין02/2015הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, אוקטובר-דצמבר 2014
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, יולי-ספטמבר 2014שנטל וסרשטיין10/2014הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, יולי-ספטמבר 2014
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, אפריל-יוני 2014שנטל וסרשטיין07/2014הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, אפריל-יוני 2014
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, ינואר-מרץ 2014שנטל וסרשטיין06/2014הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, ינואר-מרץ 2014
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, אוקטובר-דצמבר 2013שנטל וסרשטיין01/2014הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, אוקטובר-דצמבר 2013
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, יולי-ספטמבר 2013אסתר טולידנו10/2013הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, יולי-ספטמבר 2013
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, אפריל-יוני 2013אסתר טולידנו07/2013הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, אפריל-יוני 2013
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, ינואר-מרץ 2013אסתר טולידנו04/2013הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, ינואר-מרץ 2013
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, אוקטובר-דצמבר 2012אסתר טולידנו01/2013הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, אוקטובר-דצמבר 2012
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, יולי-ספטמבר 2012אסתר טולידנו10/2012הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, יולי-ספטמבר 2012
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, אפריל-יוני 2012אסתר טולידנו07/2012הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, אפריל-יוני 2012
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, ינואר-מארס 2012אסתר טולידנו04/2012הורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, ינואר-מארס 2012
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, אוקטובר-דצמבר 2011אסתר טולידנוהורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, אוקטובר-דצמבר 2011
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, יולי-ספטמבר 2011אסתר טולידנוהורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, יולי-ספטמבר 2011
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, אפריל-יוני 2011אסתר טולידנוהורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, אפריל-יוני 2011
דו"ח תשלומים ותקבולים במזונות, ינואר-מארס 2011אסתר טולידנוהורדה דוח תשלומים ותקבולים במזונות, ינואר-מארס 2011
החייבים בדמי מזונות למוסד לביטוח לאומי, 2009אסתר טולידנו07/2011הורדה החייבים בדמי מזונות למוסד לביטוח לאומי, 2009