דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

קרן מפעלים מיוחדים

 הקרן למפעלים מיוחדים  מהווה מעין "חממה ליזמים חברתיים" בתחומי הרווחה.

הקרן תומכת ומעודדת פיתוח שירותי רווחה ניסיוניים וחדשניים לקבוצות בסיכון ולקבוצות בעלות צרכים מיוחדים, כגון נשים מוכות, משפחות שאינן מתפקדות, אסירים משוחררים, ילדים עם צרכים מיוחדים, קשישים הסובלים מאלימות, דורשי עבודה, דרי רחוב ועוד.

הקרן מעניקה בית חם ליזמים חברתיים המעוניינים לבנות מודלים לפיתוח שירותי רווחה עתידיים לאוכלוסיות בסיכון. הקרן מלווה את היזמים בהמשגת המודלים ומסייעת להם בהגשת הבקשות.

מטרת הקרן היא לפתח מענים ושירותי רווחה חסרים, שבאמצעותם משפרים תפקוד, התמודדויות ואיכות חיים של אזרחים. התוכניות מופעלות באמצעות הגורמים בקהילה.

הקרן פועלת באמצעות קולות קוראים ובאמצעות פניות יזומות לקרן, בדגש על פיתוח שירותי רווחה חדשניים ונסיוניים.

כל הצעה לסיוע נבחנת על ידי הביטוח הלאומי על פי קריטריונים, המעוגנים בתקנון הקרן, והיא טעונה אישור של מועצת המוסד לביטוח לאומי ושל שר הרווחה והשירותים החברתיים.

 

תכנית עבודה 2017-2018

למידע נוסף

יעדי הקרן

למידע נוסף
  • לסייע לארגונים ולאנשי מקצוע לממש את חלומם/חזונם לרווחת האוכלוסייה.
  • ליצור הזדמנויות לחשיבה ולעשייה בשדה המקצועי, וכך לתרום לחברה להיות שוויונית יותר תוך מחויבות ואחריות, אמונה ואכפתיות.
  • לשפר שירותים, לחזק קהילות ולתרום בתחומי הידע, המידע והמשאבים לטובת החברה כולה.

מי זכאי להגיש בקשה

עמותות -מלכ"רים, רשויות מקומיות, מועצות מקומיות ואזוריות, משרדי ממשלה, וכל גוף שיש לו מעמד משפטי, אשר יבטיח את השתתפותו במימון התכנית ויתחייב להמשיכו.

תחומי הסיוע

הקרן למפעלים מיוחדים משתתפת במימון פיתוח שירותי רווחה ניסיוניים בקהילה. הקרן תומכת בפיתוח שירותים עבור קבוצות המבוטחות במוסד לביטוח לאומי, כגון: נשים/אמהות, ילדים, קשישים, נכים, מובטלים ואנשי מילואים.

גובה הסיוע

למידע נוסף

השתתפות במימון פרוייקטים ע"י הקרן יכולה להיות רב שנתית (עד שלוש שנים), כאשר המימון פוחת משנה לשנה.

בתקציב של עד שלוש שנים, גובה הבקשה בשנה השנייה לא יעלה על 90% מתקציב התכנית לשנה זו ובשנה השלישית הוא לא יעלה על 50% מתקציב התכנית לשנה זו.

גובה הסיוע של הקרן נקבע לפי שיקולים מקצועיים בהתאם לבדיקת סל השירותים של התכנית, היקף המשתתפים, ריבוי יישובים ועוד.

קריטריונים למתן סיוע

למידע נוסף
  • הפרוייקט ניסיוני וחדשני.
  • מודל ראשוני של פיתוח שירות חברתי.
  • פרוייקט שפועל במתכונת מצומצמת וזמן מוגבל וזקוק לביסוס, בדיקה והערכה מחקרית.
  • פרוייקט שהסתיים בהצלחה וניתן להרחיבו/ להטמיעו בקהילות אחרות.
  • פרויקט המתייחס לקבוצות באוכלוסייה או לקבוצה מוגדרת, אשר צריכים סיוע מוגדר.
  • התחייבות להמשך - על הגורמים המפתחים את השירותים החדשניים להמשיך במימון השירותים בתום הסיוע. חשוב שהארגון הפונה מסוגל לתחזק את הפרוייקט לאחר סיום מימון הקרן.

סדר עדיפויות

למידע נוסף
ארגונים הפונים בבקשה לסיוע מהקרן יפרטו את אופן ההגעה לאוכלוסייה, שיטות איתור האוכלוסייה, מקורות גיוס האוכלוסייה, ניתוח מקורות עליהם נסמכים על מנת להבטיח שהאוכלוסייה הייעודית אכן קיימת ומעוניינת לקחת חלק בשירות החדשני המוצע ודיוק בסל השירותים שבאמצעותו נרכשים מיומנויות להתמודדות. על הגורמים להיות מודעים כי גורמים רבים מגישים בקשות לקרן למפעלים מיוחדים. קיימת תחרות על מקורות מימון ציבורים. בתהליך הסינון רק חלקם יזכו לתמיכת הקרן.

מועד הגשת בקשה/הצעות

ניתן להגיש בקשות בכפוף לקולות קוראים המפורסמים בטבלת תחומי הסיוע - לפי המועדים שיפורסמו באתר.

ניתן להרשם כאן לקבלת מידע עדכני.  

אופן הגשת הבקשה וטפסים

למידע נוסף

יש להעביר 3 עותקים חתומים של תיאור הפרוייקט. ההצעות צריכות להגיע מודפסות ובאורך של לא יותר מ - 10 עמודים.

עצות שימושיות

למידע נוסף
בכתיבת ההצעה מומלץ לפשט את תיאור הפרויקט עד כמה שניתן ומצד שני לציין את יתרונותיו וייחודיותו באופן משכנע.

מימון נוסף

לעתים קרובות יוזמי הפרוייקטים פונים למימון הן לגורם הפרטי והן לציבורי. שילוב משאבים עדיף ולעתים אף מאפשר לבצע פרוייקט בצורה מקיפה וטובה יותר מאשר באמצעות גורם מימון אחד. יש לציין בהצעה לאיזה גורמים נוספים פניתם.

אישורים נדרשים

אם מדובר בעמותה / חברה נא צרפו את המסמכים הבאים:
- תעודת רישום עמותה / מלכ"ר חברה.
- אישור ניהול תקין בתוקף של רשם העמותה (לעמותות בלבד)
- אישור תקף על ניכוי מס במקור.
- אישור על מעמד הגוף במע"מ.
- מאזן בוחן שנה נוכחית.
- אישור חשבון בנק.
- אישור מורשי חתימה (שנה אחרונה) ודוגמאות חתימה.
- תקנון העמותה.
- התחייבות הגוף להשלמת המימון.

אם מדובר ברשות מקומית או משרד ממשלתי :
- אישור חשבון בנק.
- אישור מורשי חתימה.
- התחייבות הגוף להשלמת המימון.

תהליך הטיפול בבקשה

למידע נוסף
התהליך נע בין 8 חודשים לשנה עד שהפרוייקט מאושר והמימון ניתן.  

לכל פניה מובטחת התייחסות עניינית ומקצועית. פניות נמדדות על פי מידת ההתאמה לקריטריונים של הקרן. מאחר שרוב הפניות נכתבות כתגובה לצרכים, הפניה שזוכה לטיפול בקרן היא זו אשר תואמת ביותר את יעדי הקרן ואת הקריטריונים שלפיהם ממומן פרוייקט.

 

אופן ניהול הפרוייקט בתקופת הניסוי

למידע נוסף
בתקופת הניסוי יש להקפיד על ארגון, יעילות  ועקביות ביישום הפרוייקט ותיעודו.

אופן העברת תשלומים

ההשתתפות הכספית של המוסד בפרויקט משתנה מפרויקט לפרויקט. חלקו של המוסד במימון הפרויקט נקבע בהסכם המשפטי. התשלומים עבור הפרויקט מתבצעים בהתאם למועדים הנקובים בהסכם שנחתם ומועברים לארגון באמצעות המחאה בנקאית או ישירות לחשבון הארגון . המוסד מעביר בדרך כלל מקדמה בתחילת הפעלת פרויקט. תשלומי המוסד מתבצעים בהתאם להתקדמות בפרויקט ובהתאם להוצאות בפועל. אם הוצאות הפרויקט נמוכות מהמתוכנן, השתתפות במימון תקטן בהתאם. אם הוצאות עבור הפרויקט גבוהות מהמתוכנן המוסד ישא בסכומים שעליהם התחייב בהסכם בלבד. אי לכך עליכם להיות מודעים למגבלות התקציב ולנהוג בהתאם ותמיד לתכנן מקורות מימון עתידיים. מתחילת הפרויקט הסבו את תשומת לבכם ותיצמדו לתקציב המקורי . כל הוצאה בפועל מעבר לתקציב המאושר תהיה במימונכם. עם קבלת התשלומים הנכם תתבקשו למלא טופס אישור על קבלת התשלום בליווי קבלה מהארגון המאשרת קבלת התשלום.

הגשת דוחות כספיים

למידע נוסף

לפני תחילת הפעלת הפרוייקט אתם מתבקשים לפתוח סעיף תקציבי נפרד בו תנהלו את ההוצאות וההכנסות עבור הפרוייקט.

הערכת פרויקטים

כל מפעל מיוחד הזוכה לתמיכת המוסד לביטוח לאומי מלווה במחקר, להערכת יעילותו והשפעתו של הפרויקט.
מחקרים אלה נערכים על ידי גורמי חוץ והם במימון ובאחריות המוסד לביטוח לאומי.

מחקרי ההערכה מסייעים לארגון או לעמותה לשפר ולשכלל את התוכנית. הערכה היא לעתים אמצעי לאחרים ללמוד מניסיונכם כאשר מנהלים פרויקט דומה.
ישנן מספר סוגי מחקרים: יש המודדים את התפוקות ויש המנתחים את התהליך. מחקר אופייני לליווי מפעלים מיוחדים הוא מחקר מסכם ומעצב. סוג הגישה שתיבחר תלויה באופי הפרויקט ובייעדיו. לאחר קבלת הצעות מפורטות לעריכת מחקר ממספר גורמי חוץ, ועדת מחקר של הביטוח הלאומי בוחרת אחת מהן לליווי הפרויקט. במהלך הפעלת הפרויקט אתם תהיו שותפים לעיצוב כלי מחקר וגם תתבקשו להיות אחראים לאיסוף המידע מהמשתתפים ולמסרו לחוקרים המלווים.

לתשומת לבכם

אין לראות בהתייחסותנו לבקשה התחייבות כלשהי של המוסד לסיוע. רק אישור ועדות הקרן וחתימה על הסכם משפטי מהווה התחייבות לסיוע.

תקנון מפעלים מיוחדים

למידע נוסף

פעילות הקרן למען הקהילה

למידע נוסף

הסכמים לדוגמא

למידע נוסף

סקירת ספרות - פעילות גופנית מותאמת וספורט לאנשים עם מוגבלויות

למידע נוסף

רשימת מסמכי יסוד לבקשת סיוע

למידע נוסף

פרסומי קרן מפעלים מיוחדים

למידע נוסף

צור קשר

הקרן למפעלים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי, שד' ויצמן 13, ירושלים 91909

טלפון מזכירות: 02-6709559,  פקס 02-6463092
דואר אלקטרוני carmelaeb@nioi.gov.il

 
קול קורא להגשת בקשות מהקרנות

הרשמה לקבלת עדכונים בנושאי קולות קוראים (מעבר לאתר אחר)
Please Wait