ילדים

​הביטוח הלאומי משלם קצבת ילדים חודשית למשפחות החיות בישראל, שיש להן ילדים עד גיל 18.

הקצבה נועדה לסייע למשפחה בהוצאות גידול הילדים, והיא משולמת ללא קשר להכנסות המשפחה, בכל 20 בחודש.

ברוב המקרים הקצבה משולמת באופן אוטומטי (כחודש מהלידה), על פי מידע שמועבר אלינו מבתי החולים לאחר הלידה.

לרשותכם, מחשבון לחישוב סכום קצבת הילדים המגיע לכם.