קצבת ילדים להורים מאמצים


הורים מאמצים זכאים לקצבת ילדים עבור הילד שאימצו.
תחילת הזכאות לקצבת ילדים נקבעת לפי יום קבלת הילד, או יום כניסת הילד לארץ אם האימוץ נעשה בחו"ל:
  • אם האימוץ או כניסת הילד לארץ היה עד 15 בחודש, תהיו זכאים לקצבה החל מחודש זה.
  • אם האימוץ או כניסת הילד לארץ היה מ-16 בחודש ואילך, תהיו זכאים לקצבה החל ב-1 בחודש שלאחריו.

שימו לב, מיד עם קבלת הילד בפועל לאומנה למטרת אימוץ, תהיו זכאים לקצבת ילדים – אין צורך להמתין עד למתן צו האימוץ בבית המשפט.

הקצבה משולמת בבכל 20 בחודש.

לסכומי הקצבה לחץ כאן

איך להגיש תביעה?

לקבלת הקצבה עליכם להגיש תביעה לקצבת ילדים.
לתביעה יש לצרף:
  • לאימוץ בארץ – אישור מהשירות למען הילד ובו יצוין: מספר הזהות הזמני של הילד, תאריך לידת הילד ותאריך קבלת הילד למשפחה.
  • לאימוץ בחו"ל – אישור נוטריוני וצילום דרכון של הילד, שבו יצוין תאריך כניסת הילד לארץ.
אתם צריכים להגיש את התביעה תוך 12 חודשים ממועד קבלת הילד למשפחה או מיום כניסת הילד לישראל.
ניתן להגיש תביעה זו לאחר מכן, אך תוכלו לקבל תשלום רטרואקטיבי רק עבור 12 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.