דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

נתונים כלליים

 

מקורות המימון

למידע נוסף

המקור העיקרי למימון הקצבאות שמשולמות על פי חוק הביטוח הלאומי הוא דמי הביטוח הלאומי שנגבים מאזרחי המדינה בהתאם להוראות החוק ותקנותיו. החוק קובע את שיעורי דמי הביטוח בעבור כל ענף בנפרד. החוק גם קובע הכנסה מזערית ומרבית לתשלום דמי הביטוח.

אוכלוסיית המבוטחים מחולקת מבחינת אופן הגבייה לשני סוגי מבוטחים: שכירים ולא שכירים.

הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות

למידע נוסף

הסכום הבסיסי הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות, החל מינואר 2006.

הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחלה בשנה שקדמה לה.

לסכום הבסיסי תעריפים שונים לצורך עדכון הגמלאות השונות.שיעורי דמי ביטוח ותיקרות הכנסות החייבות בדמי ביטוח - משנת 1954

למידע נוסף

המוסד לביטוח לאומי גובה דמי ביטוח בהתאם להוראות החוק ותקנותיו. החוק קובע את שיעורי  דמי הביטוח בעבור כל ענף בנפרד. החוק גם קובע הכנסה מזערית ומירבית לתשלום דמי  הביטוח.

בדפים אלה ניתן לעיין בתיקרות הכנסות החייבות בדמי ביטוח ושיעורי דמי הביטוח מאז שנת 1954 (מועד הקמת הביטוח הלאומי).

שכר ממוצע לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי

למידע נוסף

לפי חוק הביטוח הלאומי, השכר הממוצע מחושב לפי שיטה שנקבעה בחוק, ב-1 בינואר של כל שנה, ולאחר מכן בכל פעם שחל פיצוי.

 

השכר הממוצע המעודכן:

  • לפי סעיף 1 בחוק: 9,543 ש"ח (החל ב- 01.01.2017)
  • לפי סעיף 2 בחוק - קצבאות: 9,673 ש"ח (החל ב- 01.01.2017)
  • לפי סעיף 2 בחוק - דמי ביטוח: 9,673 ש"ח (החל ב- 01.01.2017)

שכר מינימום

למידע נוסף

שכר מינימום מעודכן:

  • שכר יומי למועסק 5 ימים בשבוע: 230.77 ש"ח (החל ב- 01.01.2017)
  • שכר יומי למועסק 6 ימים בשבוע: 200.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2017)
  • שכר לשעה: 26.88 ש"ח (החל ב- 01.01.2017)
  • שכר חודשי: 5,000.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2017)
 

Please Wait