דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

מסירת מידע לגופים ציבוריים

הוועדה למסירת מידע אחראית על העברת נתונים ומידע המצויים במאגרי הביטוח הלאומי לגורמים ממשלתיים ואחרים, על-פי שיקול דעתה של הוועדה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות ולמטרת השימוש במידע. הוועדה אינה מוסרת מידע פרטני אודות מבוטחי המוסד.

הוועדה מתכנסת אחת לחודש, או לפי הצורך.

 

 

אופן הגשת הבקשה

את הבקשה יש למלא על-גבי פנייה לוועדה להעברת מידע בהתאם להנחיות המפורטות בטופס.
 
במידה והבקשה מאושרת יתבקש הגוף הפונה למלא טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי – טופס א'. את הטופס בעותק מקורי חתום יש לשלוח למוסד לביטוח לאומי, שד' וייצמן 13, ירושלים. לידי בובי פנדריך.
 
לתשומת לבך,
     
  • במידת הצורך, ניתן להוסיף לטופס הבקשה קובץ עם מידע פרטני יותר (אופציונאלי). במידה ונוסף קובץ כזה, נא לציין זאת במקום המתאים בטופס הפנייה לוועדה.
  • המוסד לביטוח לאומי אינו יכול להעביר מידע פרטני על מבוטחיו מפאת חוק הגנת הפרטיות, על כן כל הבקשות נבדקות בהתאם להוראות החוק.
  • החלטות הוועדה נשלחות בדואר ישראל בלבד, יש להקפיד על מסירת כתובת מדויקת.

בירור פרטים


כתובת למשלוח מכתבים: 
חיה רבין - מרכזת הוועדה להעברת מידע
מינהל המחקר והתכנון

המוסד לביטוח לאומי

שדרות ויצמן 13

ירושלים, 91909

 

פקס: 1532-6709073

תשלום אגרה

במקרים מסוימים, קבלת המידע כרוכה בתשלום עבור כיסוי עלויות העיבוד ושליפת המידע.

 

Please Wait