אודות הביטוח הלאומי

הביטוח הלאומי הוא אחד מעמודי התווך שעליהם נשענת המדיניות החברתית בישראל. הוא משמש כמוסד ממלכתי לביטוח סוציאלי ופועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי שהתקבל בכנסת בנובמבר 1953.

הביטוח הלאומי מבטיח הגנה כלכלית לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת באמצעות תשלום קצבאות. כיום מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי תכניות לביטוח זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד ועוד.

בנוסף לקצבאות בכסף, מעניק הביטוח הלאומי שירותי שיקום והכשרה מקצועית לנכים, לאלמנות ולנפגעי איבה, וכן שירותי סיעוד ושירותי ייעוץ לאזרחים ותיקים.
 
הביטוח לאומי מופקד גם על ביצוע חוקים נוספים והסכמים בתחום הביטחון הסוציאלי, החשוב שבהם הוא חוק הבטחת הכנסה שנועד להגן על כל משפחה בישראל מפני אובדן הכנסה ולהבטיח קיום בסיסי לאוכלוסיות נזקקות.

בנוסף, הביטוח הלאומי מסייע באמצעות חמשת הקרנות שהוא מפעיל, בפיתוח פרויקטים בקהילה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, כגון קשישים, נכים, נוער וילדים במצוקה.


הביטוח הלאומי גובה דמי ביטוח מכל התושבים, בהתאם להכנסותיהם ולמעמדם. בנוסף הוא גם מופקד על ביצוע חוק ביטוח בריאות ממלכתי ואחראי על גביית דמי ביטוח בריאות מתושבי ישראל והעברתם לקופות החולים.