דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

אודות

המוסד לביטוח לאומי הוא אחד מעמודי התווך שעליהם נשענת המדיניות החברתית בישראל. הוא פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי שהתקבל בכנסת בנובמבר 1953. המוסד לביטוח הלאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. כיום מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי תוכניות לביטוח זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד.
לבד מגמלאות בכסף נותן המוסד לביטוח לאומי שירותי שיקום והכשרה מקצועית לנכים, לאלמנות ולנפגעי איבה, שירותי סיעוד ושירותי ייעוץ לקשישים.
המוסד לביטוח לאומי מופקד גם על ביצוע חוקים נוספים והסכמים בתחום הביטוח הסוציאלי, החשוב שבהם הוא חוק הבטחת הכנסה שנועד להגן על כל משפחה בישראל מפני אובדן הכנסה ולהבטיח קיום בסיסי לאוכלוסיות נזקקות.

הביטוח הלאומי מסייע גם בפיתוח שירותי רווחה בקהילה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, כגון קשישים, נכים, נוער וילדים במצוקה.

דבר המנכ"ל

למידע נוסף

שלום רב,

המוסד לביטוח לאומי מגלם בפעילותו את רעיון הערבות ההדדית הקיים ביהדות ובחברה הישראלית.
פעילות המוסד לביטוח לאומי ובראש ובראשונה הקצבאות השונות שאותן הוא מעביר מדי חודש למיליוני בתי אב בישראל, מהווה את חוד החנית של הבטחון הסוציאלי במדינת ישראל; רשת ביטחון כלכלית המבטיחה את חובת המדינה לאזרחיה לקיום ולהגנה מפני מחסור בשעת הצורך.

חזון המוסד לביטוח לאומי

למידע נוסף

המוסד לביטוח לאומי הנו הגוף המקצועי והמוביל בתחום הביטחון הסוציאלי בישראל.

הביטוח הלאומי פועל על פי חוק ליישום מדיניות הרווחה של מדינת ישראל, והוא שותף משפיע בהתווייתה ובשמירה עליה.

רעיון הערבות ההדדית, הקטנת הפערים בחברה, צמצום העוני והבטחת קיימות מערכת הביטחון הסוציאלי לאורך זמן, עומדים בבסיס פעילות הארגון.

בעלי תפקידים

למידע נוסף
המוסד לביטוח לאומי הינו תאגיד על פי חוק, שנתון לפיקוחו של שר הרווחה ולביקורת של מבקר המדינה. השר ממונה על ביצוע חוק הביטוח הלאומי, מוסמך להתקין תקנות על פיו ועומד בראש מועצת הביטוח הלאומי.

לעבוד בביטוח הלאומי-נעים להכיר

למידע נוסף

עובדי הביטוח לאומי הם האחראים ליישום מדיניות הבטחון הסוציאלי בישראל.

השירות לציבור הוא בלב העשייה שלנו

אנו חותרים באופן מתמיד למתן שירות מקצועי, אנושי ואישי לכל אחד ואחת, תוך הפעלת החוקים שעליהם אנחנו מופקדים בנאמנות ובאחריות.

לעבוד בביטוח הלאומי זה להיות חלק מצוות מקצועי,

לחוות מעורבות וחיבור לקהילה, להרגיש תחושת גאווה ושליחות מהעשייה וליהנות מסביבת עבודה מאתגרת שמאפשרת התפתחות אישית ומקצועית.

אנו מזמינים אותך להשתלב בפעילות הביטוח הלאומי

דרך המשרות המתפנות ובמסגרות ההתנדבות והשירות הלאומי.
בואו להיות שותפים כעובדי הביטוח הלאומי במיצוי הזכויות הסוציאליות של אזרחי המדינה וללוות אותם בכל מעגל החיים.
בביטוח הלאומי שפועל ב- 23 סניפים ובסניפי המשנה הפזורים ברחבי הארץ ובמשרד הראשי בירושלים, תיהנו מסביבת עבודה איכותית, נעימה ותומכת.

העובדים בביטוח הלאומי הם משאב מרכזי וחשוב בשירות לציבור ולכן אנו מפעילים מגוון פעילויות לרווחת העובדים, ומשקיעים בפיתוח וקידום העובדים באמצעות הכשרות מקצועיות, קורסי הסמכה, ימי עיון, הכשרות ניהוליות ועתודה ניהולית.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו.

במדור זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים למוסד לביטוח לאומי.

לתשומת לבכם,

  • לצפייה בשאלות של ספקים ותשובות של הביטוח הלאומי, יש ללחוץ על צלמית סימן השאלה.
  • לצפייה במכרז יש ללחוץ על צלמית קובץ ה-pdf.
  • על-פי תקנות חובת המכרזים, הביטוח הלאומי מפרסם את החלטותיו המנומקות לגבי התקשרויות שלא באמצעות מכרז (פטור ממכרז). לצפייה במקרים אלה לחץ: התקשרות שלא באמצעות מכרז. 
  • במקרים שבכוונת המוסד לביטוח לאומי להתקשר לספק יחיד, בודק הביטוח הלאומי את אפשרות קיומם של ספקים נוספים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  לצפייה במקרים אלה לחץ: ספק יחיד .
  • מציעים למכרז סגור

מכרז להפעלץ קרן לעידוד יוזמה חברתית בשיתוף משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה. 

פנו אלינו

למידע נוסף

 

תוכלו לפנות אלינו באמצעות האתר בבירורים אישיים, בשאלות כלליות, לתלונות לאגף פניות הציבור ולמתן משוב על האתר.

מידע רפואי

למידע נוסף

הלשכה הרפואית בביטוח הלאומי אחראית על ההיבטים הרפואיים בקצבאות הביטוח הלאומי (נכות כללית, נפגעי עבודה, מחלות מקצוע, נפגעי פעולות איבה, ילד נכה, שמירת הריון, הבטחת הכנסה, שירותים מיוחדים, סיעוד, אסירי ציון).

אתר זה מציג את ההיבט הרפואי בטיפול בתביעות, וכולל את נוהלי העבודה של הלשכה הרפואית וההנחיות לרופאי הביטוח הלאומי: רופאים מוסמכים ונותני חוות דעת בנכות כללית. באתר מובאים  תדריכים, חוזרים, פסקי דין וכדומה.

אנו מזמינים את הפוסקים בוועדות הרפואיות, את חברי הוועדות הרפואיות לעררים ואת הציבור הרחב לעיין באתר.

 

מניעת הונאות

למידע נוסף

הביטוח הלאומי שילם  לציבור כ-75 מיליארד ש"ח בשנת 2016 באמצעות קצבאות וגמלאות.
הביטוח הלאומי פועל למיצוי זכויות של האזרחים, כדי שמי שזכאים לקצבאות על פי החוק יקבלו אותן. בו בעת פועל הביטוח הלאומי למנוע קבלת קצבאות שלא כדין ממי שאינם זכאים לקצבאות, אך מנסים להונות את הביטוח הלאומי.

העברת כספים למי שאינו זכאי מקטינה את העוגה התקציבית שממנה משלם הביטוח הלאומי את הקצבאות, ופוגעת בכלל הציבור.

כדי למנוע את העברת הכספים שלא כדין, הוקם בביטוח הלאומי אגף החקירות, וכן הוקמה יחידת התיאום המטפלת בנושא ההונאות במישור הפלילי מול משטרת ישראל.

בשפות נוספות: ערביתאנגלית, רוסית

חוק חופש המידע

למידע נוסף

חוק חופש המידע התשנ"ח 1998- קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית", באמצעות הממונה על חוק חופש המידע. 

 

החוק מאפשר לך לקבל מהביטוח הלאומי מידע על פעילות המשרד בנושאים שבאחריותו,

כגון מידע בנושאי גמלאות וגבייה, הנחיות מינהליות ונהלי עבודה, נתונים סטטיסטיים, מידע על הסניפים ברחבי הארץ ושירותים הניתנים לציבור, עיון במסמכים שונים ועוד.

 

אם ברצונך לבקש מידע מסוים מהביטוח הלאומי, עליך להגיש בקשה לממונה על חוק חופש המידע, בלי צורך לנמק, ואנו נטפל בבקשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק.

משרות פנויות-משאבי אנוש

למידע נוסף

כאן מפורסמים המכרזים למשרות פנויות בביטוח הלאומי.

אם החלטת להגיש מועמדות, חשוב:

  • למלא את כל ההנחיות והדרישות המפורטות במכרז.
  • לשלוח את מסמכי המכרז ולצרף כל מסמך אחר שנדרש.
  • לוודא שכל המסמכים הנדרשים יגיעו לביטוח הלאומי עד המועד האחרון המצוין במכרז.

מילון מונחים

למידע נוסף

שאלות ותשובות

למידע נוסף
לשליחת שאלה נוספת נא מלא טופס שאלות כלליות

הצהרת נגישות

למידע נוסף

הביטוח הלאומי רואה חשיבות רבה בהענקת שירות איכותי, מקצועי, שוויוני ונגיש לכל תושבי ישראל, ובכללם אנשים עם מוגבלויות.
הביטוח הלאומי נמצא בתהליך מתקדם של הנגשת הסניפים, נהלי העבודה והשירותים לאזרח, ובכלל זה שירות המוקד הטלפוני ואתר האינטרנט.
ההנגשה באה לידי ביטוי בהיבטים פיזיים (רמפות, מעליות, שירותים, שילוט, דלפקים) ובהיבטים של מתן השירות (הדרכה, הכוונה, מילוי טפסים, שירות פרונטלי).

 

 

תנאי שימוש

למידע נוסף

הודעות לעיתונות

למידע נוסף

הטבות לבעלי מוגבלויות במוסדות וארגונים

למידע נוסף

בחלק זה תמצאו מידע על זכויות ושירותים שאנשים עם מוגבלויות ואחרים זכאים להם - במשרדי ממשלה ובארגונים הפועלים למען אנשים עם מוגבלויות. עם כל היות המידע מקיף ומעודכן, אין לראות בו נוסח מלא ומוסמך של החוק או הנהלים. בכל מקרה ספציפי יש לפנות אל הגוף המעניק את השירות או ההטבה.

תאריך עדכון אחרון: יולי 2006

המוסד לביטוח לאומי ב RSS

למידע נוסף

אתר הביטוח הלאומי מאפשר לכם, הגולשים באתר, ליהנות מהאפשרות לקבל את כל התכנים החשובים לכם באופן אוטומטי ישירות למחשב האישי. באמצעות טכנולוגיית  RSS תוכלו לראות את הכותרת של המידע המתעדכן באתר, בהתאם להעדפות האישיות שלכם, מבלי לשוטט ולחפש אחר תכנים חדשים.

מפת האתר

לפניך עץ האתר. כדי לראות את תתי הנושאים יש ללחוץ על כפתור פתיחת תתי נושאים

סרטוני הדרכה

למידע נוסף

הביטוח הלאומי חוגג 60 שנים להקמתו - יחד לאורך כל הדרך

למידע נוסף

פעולות הניתנות לביצוע באתר

למידע נוסף
 
Please Wait