הביטוח הלאומי מציין 69 שנים להקמתו - יחד לאורך כל הדרך


“עם קבלת חוק צנוע זה, אנו מניחים אבן פינה לבניין חברה שבה לא יהיה יתום מופקר ולא יהיה זקן, הבוכה על זקנתו. לא בחסדם של נדיבים יהיו תלויים החלשים, כי אם בתור אזרחי המדינה יקבלו את המגיע להם בזכות. והיה הפסוק "אנחנו ערבים זה לזה" לחוק במדינת ישראל”

מתוך דבריה של ראש הממשלה, גולדה מאירסון במועד אישור חוק הביטוח הלאומי בכנסת ב-18.11.1953

הביטוח הלאומי לאורך השנים