דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

סיעוד

הביטוח הלאומי רואה חשיבות רבה בהישארותו של הזקן בביתו, בחיק משפחתו ובתוך הקהילה. לפיכך נותן הביטוח הלאומי גמלת סיעוד למי שהגיע לגיל הפרישה והוא גר בבית, וזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיו"ב), או שהוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו.

הזכאי לגמלת סיעוד יבחר את השירותים המתאימים לו מתוך סל השירותים הקיים: טיפול בזקן בביתו, ביקור של הזקן במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה ושירותי כביסה.

מי שמעסיק מטפל צמוד יכול לקבל את גמלת הסיעוד בכסף, ובלבד שהוא עומד בתנאים שנקבעו. 

חשוב לדעת: שירותי הסיעוד ניתנים רק למי שזקוקים לסיוע של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, ולא למי שזקוקים לשירותי משק בית בלבד.  

 

תנאי זכאות

למידע נוסף

חמישה תנאים קובעים את הזכאות לגמלת סיעוד, ואלו הם: ​

מחשבון לבדיקת זכאות לגמלת סיעוד

למידע נוסף

איתור נותני שירותים בסיעוד

למידע נוסף

אופן הגשת התביעה

למידע נוסף

קביעת יכולת התפקוד

למידע נוסף

​​​​גמלת הסיעוד ניתנת לקשיש שמוגבל בתפקודו היומיומי, והוא תלוי בעזרת אדם אחר במידה רבה ברוב פעולות היום יום, שהן: להתהלך בבית, להתלבש, לאכול, להתרחץ ולטפל בהפרשות; או שיש לו צורך בהשגחה של אדם אחר, כדי למנוע סכנה לעצמו ולסובבים אותו.

כדי לקבוע את מידת התלות של הקשיש באדם אחר בביצוע פעולות היום יום הבסיסיות, יבקר מעריך מטעם הביטוח הלאומי בבית הקשיש ויבדוק את יכולת התפקוד שלו. המעריך יתאם את הביקור עם הקשיש או עם איש הקשר שלו.

לידיעתך, במקרים חריגים  לא יישלח אליך מעריך לבדיקת התפקוד שלך, והזכאות לגמלת סיעוד תיקבע על סמך מסמכים שמסרת.

תחילת הזכאות

זכאותך לגמלת הסיעוד תחל בתום 7 ימים מיום שהיגשת את התביעה לגמלה.

אם כבר אושרה לך גמלת סיעוד בעבר, ואתה מגיש בקשה לבדיקה מחדש בשל החמרה במצבך,  זכאותך לגמלה תחל ב-1 בחודש שלאחר תאריך הגשת הבקשה. ​

שיעורי הגמלה

למידע נוסף

החל ב-1.7.2016 מחושבת גמלת סיעוד לפי יחידות שירות.

יחידת שירות אחת שווה שעת טיפול.

רשימת עדכוני תעריפי שעות הטיפול שמשולמים לחברות הסיעוד  (באתר חוזרי סיעוד).

לגמלת סיעוד נקבעו שלוש רמות, לפי מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת או ההשגחה שהוא זקוק לה (ראה פירוט בהמשך).

הזכאי לגמלה, בוחר את סוג השירותים הרצויים לו, אחד או יותר, מתוך סל השירותים הקיים.

בפרק זה יש התייחסות רק לשני סוגי שירותים מתוך סל השירותים: שעות טיפול בבית וימי ביקור במרכז יום.

כדאי להתייעץ עם העובד/ת הסוציאלי/ת המלווה אתכם בתהליך, בבחירת סל השירותים המתאים לכם.

שירותים הניתנים לזכאי לגמלת סיעוד

למידע נוסף

על פי חוק ביטוח סיעוד, מי שזכאי לגמלת סיעוד יקבל שירותים שיסייעו לו בביצוע פעולות היום-יום ובניהול משק הבית, ויקלו על משפחתו את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו.

את שירותי הסיעוד יספקו חברות וארגונים שהוכרו כנותני שירותים.
לשירותך, מערכת לאיתור נותני שירותים לפי יישוב.

בני 90 ומעלה

למידע נוסף

גמלת סיעוד בכסף למי שמעסיק מטפל צמוד

למידע נוסף

זכאי לגמלת סיעוד המעוניין להעסיק מטפל צמוד, יוכל, בתנאים מסוימים, לבחור אם לקבל את גמלת הסיעוד בכסף.

מי שמעסיק מטפל צמוד יוכל לקבל באופן משולב גמלה בכסף וגם שירותי סיעוד אחרים, הקיימים בסל השירותים: משדר מצוקה, מוצרי ספיגה, ביקורים במרכז יום ושירותי כביסה.

פטור מתשלום דמי ביטוח למקבלי גמלת סיעוד המעסיקים מטפל עובד זר

למידע נוסף

בדיקה מחדש

למידע נוסף

מקבל גמלת סיעוד רשאי להגיש בקשה לבדיקה מחדש של רמת הזכאות שנקבעה לו במקרים האלה:

  • נקבעה לו תקופת זכאות זמנית
  • חלה החמרה במצבו הבריאותי
  • הוא מקבל גמלת סיעוד מופחתת בגלל הכנסות, וחלה ירידה בהכנסותיו.

כתוצאה מהבדיקה החוזרת, רמת הזכאות שלך לגמלה עשויה לגדול, אך עשויה גם להישאר ללא שינוי, או אפילו להתבטל.

רמת הזכאות החדשה, במקרה שתיקבע, תחל ב-1 בחודש שלאחר הגשת הבקשה לבדיקה מחדש.

תעודת זכאי לגמלת סיעוד

למידע נוסף

הביטוח הלאומי שולח תעודת "זכאי לגמלת סיעוד" לכל האנשים שאושרה להם גמלת הסיעוד. תוקף התעודה הוא ל-7 שנים למי שזכאים לגמלת סיעוד לתקופה לא מוגבלת בזמן. למי שזכאים לגמלה לתקופה מוגבלת - תוקף התעודה יהיה לתקופה שבה הם זכאים לגמלת בלבד.

סימולטור הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים

למידע נוסף

ערעור על החלטות המוסד

למידע נוסף

אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

למידע נוסף

תוספת שעות לניצולי שואה מגופים אחרים

למידע נוסף
 
איתור נותני שירותים בסיעוד לפי יישוב

מהנאה להנעה - שיפור יכולת הקשיש המוגבל בתפקוד
Please Wait