בדיקת יכולת התפקוד ובדיקה מחדש עקב החמרת מצב


כיצד אנו בודקים את יכולת התפקוד של הקשיש?

כדי לקבוע לקשיש רמת זכאות לקצבה המתאימה לו, נערוך לו בדיקת יכולת תפקוד.
את הבדיקה אנו עושים באופן הבא:
  • על סמך המסמכים שצורפו לתביעה (ללא ביקור בבית הקשיש), לכן חשוב מאוד לצרף את כל המסמכים המעידים על התפקוד. 
  • אם לא נוכל לקבוע את רמת התפקוד על סמך המסמכים, נבצע בדיקה טלפונית באמצעות מעריך מטעמנו, שיתקשר לקשיש או לאיש הקשר לבירור מצבו התפקודי והמחלות שמהם הוא סובל.
  • במקרים שבהם לא ניתן לקבוע זכאות על סמך מסמכים ושיחת טלפון, ייערך ביקור בבית הקשיש.
    בזמן הביקור, רצוי שיהיה מלווה שמכיר את הקשיש, את המגבלות התפקודיות שלו ואת מצבו הרפואי.
שימו לב
אם אושרה לקשיש קצבה לפי מסמכים ללא בדיקה תפקודית בבית, ואתם לא מסכימים עם רמת הזכאות שנקבעה לו, תוכלו לבקש שמעריך יבצע לקשיש בדיקה תפקודית בביתו. 

בדיקת תפקוד למי שמלאו לו 90

מי שמלאו לו 90 יכול לבחור להיבדק על ידי רופא מומחה בגריאטריה במקום על ידי מעריך מטעם הביטוח הלאומי.
את הבדיקה יכול לבצע רק רופא מומחה בגריאטריה במסגרת עבודתו בבית חולים או במרפאה ציבורית.
הרופא הגריאטר צריך למלא את נספח ב' בטופס התביעה, ותובע הקצבה צריך להגישו יחד עם התביעה.
לידיעתכם: הבדיקה של הרופא הגריאטר ומילוי הטופס הם ללא תשלום.

בדיקה מחדש כתוצאה מהחמרה במצב הבריאותי

אפשר להגיש בקשה להיבדק פעם נוספת אם חלה החמרה במצבך הבריאותי מהבדיקה הקודמת, או אם נקבעה לך קצבת סיעוד לתקופה זמנית שעומדת להסתיים.
שים לב, אם אתה מגיש בקשה לבדיקה מחדש, רמת הזכאות שלך יכולה לגדול או להישאר ללא שינוי, אך בכל מקרה היא לא תופחת.

אם תיקבע לך רמת זכאות גבוהה יותר, תתחיל לקבל אותה מהיום השמיני שלאחר הגשת הבקשה לבדיקה מחדש.
 
יש להגיש בקשה לבדיקה מחדש, ולצרף את המסמכים הרפואיים המצביעים על השינויים שחלו במצבך הבריאותי.
את הטופס ניתן למלא ולשלוח באתר האינטרנט או להגיש אותו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.
שים לב, אם אתה מקבל קצבה ברמה הגבוהה ביותר (רמה 6), אתה לא יכול להגיש בקשה לבדיקה חוזרת.

בדיקה מחדש למי שנקבעה תקופת זכאות זמנית

אם אושרה לך זכאות זמנית לקצבת סיעוד אתה יכול להגיש בקשה לבדיקה חוזרת לפני תום תקופת הזכאות.
  • עד גיל 79 - כחודשיים לפני תום תקופת הזכאות הזמנית תישלח אליך הודעה על סיום זכאותך. אם אתה סבור שלא חל שיפור במצבך התפקודי, אתה מתבקש לפנות אלינו בכתב או באמצעות האתר בבקשה להמשיך את זכאותך לגמלה. אנו נבדוק את בקשתך, ונשלח אליך הודעה על החלטתנו. מומלץ לשלוח את מכתב הבקשה כחודש ימים לפני סיום הזכאות הזמנית.
  • מגיל 80 ומעלה - לפני תום תקופת הזכאות הזמנית אנחנו ניצור קשר (אחות או פיזיוטרפיסט) כדי לבדוק את המשך זכאותך לקצבה. אין צורך שתגיש בקשה לבדיקה חוזרת.