בדיקת יכולת התפקוד ובדיקה מחדש עקב החמרת מצב


בדיקת יכולת תפקוד (הערכת תלות)

כדי שנוכל לקבוע אם אתה זכאי לקצבת סיעוד ואת רמת הזכאות המתאימה לך, נבצע בדיקה שבה נעריך את יכולת התפקוד שלך. באפשרותך להשתמש במחשבון לבדיקת יכולת תפקוד וזכאות לקצבה.

בדיקת יכולת התפקוד תתאפשר במספר דרכים:

 1. בדיקה תפקוד על ידי מעריך מוסמך מטעם הביטוח הלאומי

בדרך זו, בדיקת התפקוד נקבעת לפי המסמכים ששלחת לנו על מצבך הרפואי והסיעודי, לכן חשוב מאוד לצרף לתביעה לקצבת סיעוד את כל המסמכים המעידים על התפקוד: 

 • מכתב סיכום רפואי עדכני חתום על ידי רופא מטפל או רופא מומחה
 • סיכומי אשפוז
 • תוצאות בדיקות אבחון והדמיה
 • טיפולים מיוחדים
 • טיפול תרופתי ועוד

חשוב שתדע!

 • אם חסרים למעריך פרטים לגבי מצבך הרפואי והתפקודי - הוא יתקשר אליך ולאיש הקשר (בן משפחה), ויתאם מועד להשלמת המידע בטלפון או בביקור הערכה בביתך.
  כדי לאפשר סיוע מהיר ובדיקה של מצבך סמוך ככל האפשר להגשת התביעה - מומלץ לבקש מהמעריך להשלים את המידע על מצבך בשיחת טלפון אתך ועם איש הקשר המכיר את מצבך הרפואי והסיעודי.
 • אם מלכתחילה תרצה שמעריך יבצע בדיקת הערכה בביתך- נא ציין זאת בתביעה.
  בזמן הבדיקה רצוי שיהיה מלווה שמכיר את הקשיש, את המגבלות התפקודיות שלו ואת מצבו הרפואי. מי שסובל מירידה קוגניטיבית - על בן משפחה או אפוטרופוס להיות נוכח בזמן הבדיקה בבית.
 • אם אתה מעדיף שהבדיקה תבוצע בשפת אם שלך ולא בעברית - נא ציין זאת בתביעה.
 • אם אתה מעדיף שהבדיקה תבוצע על ידי גבר או אישה- נא ציין זאת בתביעה. 

2. בדיקת תפקוד על ידי גריאטר למי שמלאו 90

מי שמלאו לו 90, יכול לבחור להיבדק על ידי רופא מומחה בגריאטריה במקום על ידי מעריך מטעם הביטוח הלאומי.

 • את הבדיקה יכול לבצע רק רופא מומחה בגריאטריה במסגרת עבודתו בבית חולים או במרפאה ציבורית.
 • יש לבקש מהרופא למלא הערכה תפקודית של ביטוח לאומי (המסמך מופי  כנספח ב' בתביעה לקצבת סיעוד) ומכתב סיכום רפואי עדכני. את המסמכים האלה יש לצרף לתביעה לקצבה.

שים לב, הרופא הגריאטר אינו רשאי לגבות תשלום עבור הבדיקה (אין לבצע בדיקה במסגרת הביטוח המשלים או במסגרת פרטית לרבות שר"פ בבית חולים).


בדיקה מחדש  בשל החמרה במצב הבריאותי

אם חלה החמרה במצבך הבריאותי מהבדיקה הקודמת או אם נקבעה לך קצבת סיעוד לתקופה זמנית שעומדת להסתיים - תוכל להגיש בקשה לבדיקה מחדש.
שים לב, אם אתה מגיש בקשה לבדיקה מחדש, רמת הזכאות שלך יכולה לעלות או להישאר ללא שינוי, אך בכל מקרה היא לא תופחת.

אם תיקבע לך רמת זכאות גבוהה יותר - תתחיל לקבל אותה מהיום השמיני שלאחר הגשת הבקשה לבדיקה מחדש.

איך מגישים בקשה לבדיקה מחדש?

שים לב, אם אתה מקבל קצבה ברמה הגבוהה ביותר (רמה 6), אתה לא יכול להגיש בקשה לבדיקה חוזרת.

בדיקה מחדש למי שנקבעה תקופת זכאות זמנית

אם אושרה לך זכאות זמנית לקצבת סיעוד, אתה יכול להגיש בקשה לבדיקה חוזרת לפני סיום תקופת הזכאות.
 • אם עדיין לא מלאו לך 80 - כחודשיים לפני סיום תקופת הזכאות הזמנית נשלח לך הודעה על סיום זכאותך. אם אתה סבור שלא חל שיפור במצבך התפקודי, אתה מתבקש לפנות אלינו בכתב או באמצעות האתר בבקשה להמשיך את זכאותך לקצבה. לבקשה יש לצרף מסמך רפואי מפורט ועדכני חתום ע"י רופא מטפל. אנו נבדוק את בקשתך, ונשלח לך הודעה על החלטתנו. מומלץ לשלוח את מכתב הבקשה כחודש לפני סיום הזכאות הזמנית.
 • מגיל 80 ומעלה - לפני תום תקופת הזכאות הזמנית יש לשלוח למחלקת סיעוד בסניף המטפל מסמך רפואי מפורט ועדכני חתום ע"י רופא מטפל. מידע זה יועבר למעריך לצורך בדיקת תפקוד ובדיקה של המשך הזכאות לקצבת סיעוד.  את המסמך ניתן לשלוח באמצעות שירות שליחת מסמכים באתר.