בדיקת יכולת התפקוד


אנו עושים כל שביכולתנו כדי לקבוע את רמת הזכאות על סמך המסמכים שהוגשו, ללא בדיקה של הקשיש בביתו.
לכן חשוב מאוד לצרף את כל המסמכים המעידים על התפקוד. אם לא ניתן לקבוע את רמת הזכאות של הקשיש לפי מסמכים בלבד, מעריך סיעודי מטעם הביטוח הלאומי יבקר בבית הקשיש ויבדוק את תפקודו בבית.
שים לב, אם אושרה לך קצבה לפי מסמכים ללא בדיקה תפקודית בבית ואתה לא מסכים עם רמת הזכאות שנקבעה לך, תוכל לבקש שישלח לביתך מעריך שיבדוק את יכולת תפקודך.

חשוב לדעת:
  • המעריך יתאם את הביקור איתך או עם איש הקשר שציינת בטופס התביעה – לשינוי מועד הבדיקה ניתן לפנות למוקד הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו במספר 9696*
  • שפת הדיבור של המעריך - המעריך שיגיע לבדוק אותך דובר את שפתך כפי שציינת בטופס התביעה.
  • בעת הבדיקה רצוי שיהיה מלווה שמכיר את הקשיש, את המגבלות התפקודיות שלו ואת מצבו הרפואי.

תהליך הבדיקה

שלב ראשון - הסבר

בתחילת הביקור, המעריך יסביר לך ולאדם שביקש להיות נוכח בזמן הביקור, על תהליך הבדיקה. המעריך יענה על שאלותיכם, וירשום את עיקרי הדברים שישמע ממך ומבני משפחתך.
שיתוף הפעולה שלך יאפשר לבצע את ההערכה בצורה הטובה ביותר. עם זאת, זכותך לבקש להפסיק את הביקור בכל שלב.

שלב שני - היכרות ואיסוף מידע

כדי להכיר אותך טוב יותר, ישאל אותך המעריך כמה שאלות, וישמע ממך וממי שנוכח בביקור על האופן שבו אתה מתפקד בדרך כלל.
המעריך יצפה בך ובסביבת מגוריך. תתבקש להציג את העזרים שבהם אתה משתמש, את התרופות שאתה נוטל, ומסמכים רפואיים שנמצאים ברשותך. כל מידע שיימסר הוא חשוב ורלבנטי להערכת תפקודך.

שלב שלישי - בדיקה מעשית

במידת הצורך, כאשר המעריך לא יוכל לקבוע, על סמך מה שראה ושמע, את היכולת שלך לבצע פעולות הקשורות לתפקוד היומיומי שלך, הוא יבקש ממך להדגים חלק מהן: הלבשת בגד על בגד, רחיצת ידיים, חימום מנת מזון והגשתו.
ההדגמה תיעשה בהסכמתך, באופן מתחשב, תוך הקפדה מלאה על הפרטיות שלך.
אם תזדקק לעזרה, המעריך יעזור לך - לא תתבקש לעשות שום פעולה שעלולה לסכן אותך.

שלב רביעי - סיכום הביקור

המעריך יסכם אתך ועם הנוכחים את הביקור, וישאיר לך דף הסבר והמלצות.
לאחר מכן הוא יעביר לביטוח הלאומי את תוצאות הבדיקה, ואנו נשלח אליך תשובה בתוך כשבועיים ממועד הביקור של המעריך.

בדיקת תפקוד למי שמלאו לו 90

מי שמלאו לו 90 יכול לבחור להיבדק על ידי רופא מומחה בגריאטריה במקום על ידי מעריך מטעם הביטוח הלאומי.
את הבדיקה יכול לבצע רק רופא מומחה בגריאטריה במסגרת עבודתו בבית חולים או במרפאה ציבורית.
הרופא הגריאטר צריך למלא את נספח ב' בטופס התביעה, ותובע הקצבה צריך להגישו יחד עם התביעה.
לידיעתכם: הבדיקה של הרופא הגריאטר ומילוי הטופס הם ללא תשלום.