בדיקת יכולת התפקוד


כיצד אנו בודקים את יכולת התפקוד של הקשיש?

כדי לקבוע לקשיש רמת זכאות לקצבה המתאימה לו, נערוך לו בדיקת יכולת תפקוד.
את הבדיקה אנו עושים באופן הבא:
  • על סמך המסמכים שצורפו לתביעה (ללא ביקור בבית הקשיש), לכן חשוב מאוד לצרף את כל המסמכים המעידים על התפקוד. 
  • אם לא נוכל לקבוע את רמת התפקוד על סמך המסמכים, נבצע בדיקה טלפונית באמצעות מעריך מטעמנו, שיתקשר לקשיש או לאיש הקשר לבירור מצבו התפקודי והמחלות שמהם הוא סובל.
  • במקרים שבהם לא ניתן לקבוע זכאות על סמך מסמכים ושיחת טלפון, ייערך ביקור בבית הקשיש.
    בזמן הביקור, רצוי שיהיה מלווה שמכיר את הקשיש, את המגבלות התפקודיות שלו ואת מצבו הרפואי.
שימו לב
אם אושרה לקשיש קצבה לפי מסמכים ללא בדיקה תפקודית בבית, ואתם לא מסכימים עם רמת הזכאות שנקבעה לו, תוכלו לבקש שמעריך יבצע לקשיש בדיקה תפקודית בביתו. 

בדיקת תפקוד למי שמלאו לו 90

מי שמלאו לו 90 יכול לבחור להיבדק על ידי רופא מומחה בגריאטריה במקום על ידי מעריך מטעם הביטוח הלאומי.
את הבדיקה יכול לבצע רק רופא מומחה בגריאטריה במסגרת עבודתו בבית חולים או במרפאה ציבורית.
הרופא הגריאטר צריך למלא את נספח ב' בטופס התביעה, ותובע הקצבה צריך להגישו יחד עם התביעה.
לידיעתכם: הבדיקה של הרופא הגריאטר ומילוי הטופס הם ללא תשלום.