איתור נותני שירותים בסיעוד לפי יישוב


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
בדף זה תוכלו לקבל מידע על נותני שירותים אשר מספקים שירותי סיעוד באזור המגורים של הזכאי .
בקשות להוספה או שינוי של שירותים וכן בקשות למעבר לנותן שירותים אחר – יש להפנות לעובד הסוציאלי בביטוח לאומי

לתשומת לבך,
  • יש באפשרותך לבקש כמה סוגי שירות, ותוכל לקבלם מנותן שירותים אחד או יותר, לפי בחירתך.
  • זכאותך לגמלת סיעוד תיקבע על ידי פקיד תביעות של הביטוח הלאומי.
  • בבחירת שם ישוב יתכן ויתווספו שדות למילוי
פרטי מגורים של הקשיש
: