בדיקת זכויות במוסדות וארגונים אחרים


מקבלי קצבאות מהביטוח הלאומי עשויים להיות זכאים להנחות והטבות מארגונים נוספים, כל זמן שהם זכאים לקצבה. הביטוח הלאומי מעביר לארגונים האלה רשימות של האנשים הזכאים להטבות.  
מידע על ההטבות המגיעות לכם תמצאו במחשבון זה.

חשוב שתדעו! הארגונים שנותנים את ההטבות אחראים על מתן ההטבות, ולכן, אם אתם סבורים שאינכם מקבלים את ההטבה שאתם זכאים לה, או שיש לכם שאלות ובירורים – עליכם לפנות לארגון שנותן את ההטבה.

אזרחים ותיקים שלא מקבלים השלמת הכנסה עקב הכנסתם מפנסיה - עשויים להיות זכאים להטבות נלוות ממוסדות אחרים 
כמו מקבלי השלמת הכנסה.
מי שהכנסתו מפנסיה אינה עולה על 2,564 ₪ ברוטו ליחיד או 4,041 ₪ ברוטו לזוג, והוא מבוטח בביטוח פנסיוני לראשונה מינואר 2008 - יכול להגיש תביעה להשלמת הכנסה בצירוף אישור מקופות הפנסיה שבהן הוא מבוטח או מהמסלקה הפנסיונית על מועד הצטרפותו לקרן הפנסיה, ותביעתו תיבדק לפי הכללים.