בדיקת זכויות במוסדות וארגונים אחרים


מקבלי קצבאות מהביטוח הלאומי עשויים להיות זכאים להנחות והטבות מארגונים נוספים, כל זמן שהם זכאים לקצבה. הביטוח הלאומי מעביר לארגונים האלה רשימות של האנשים הזכאים להטבות.  
מידע על ההטבות המגיעות לכם תמצאו במחשבון זה.

חשוב שתדעו! הארגונים שנותנים את ההטבות אחראים על מתן ההטבות, ולכן, אם אתם סבורים שאינכם מקבלים את ההטבה שאתם זכאים לה, או שיש לכם שאלות ובירורים – עליכם לפנות לארגון שנותן את ההטבה.