פגות


הורה לילד פג, הנולד טרם זמנו, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה, מגיל 90 יום עד 9 חודשים, בשל הצורך בהשגחה חלקית.

הזכאות לקצבה היא למי שעונה על תנאי הזכאות, ועל אחד מהתנאים האלה:

  • ילד שנולד לפני שבוע 33 (עד 32+6).
  • ילד שנולד במשקל נמוך מ- 1,750 גרם.

אם הילד הפג זכאי לקצבת ילד נכה בשל עילה אחרת, המזכה בקצבה גבוהה יותר (כמו טיפול רפואי קשה) - תשולם לו הקצבה הגבוהה ביותר.

איזה מסמכים צריך להגיש?    

שימו לב, צירוף מסמכים מקיפים לתביעה, יאפשר לנו לבחון את הזכאות לקצבה ללא זימון של הילד לוועדה.

אם תיקבע זכאות על סמך המסמכים, תישמר האפשרות לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.

מהו סכום הקצבה?

ילד הזכאי לקצבה בשל פגות - תשולם עבורו קצבה בשיעור 50% בסך 1,771 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).

הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה, למידע נוסף על תשלום הקצבה לחץ כאן.

חשוב לדעת