אלרגיה מסכנת חיים


הורה לילד הסובל מאלרגיה מסכנת חיים עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה, מגיל 9 חודשים ועד גיל 10 שנים.
הזכאות לקצבה היא למי שעונה על התנאים הבסיסיים, ועל כל הקריטריונים הבאים:

 1. קיימת אלרגיה למזון בהתאם לתבחיני אלרגיה.
 2. קיימת המלצה למזרק אפיפן, מרופא מומחה לאלרגיה.
 3. קיים תיעוד רפואי בזמן אמת, לטיפול שניתן בזמן התקף הכולל רכיב נשימתי או שוק אניפלקטי. אם אין תיעוד כנדרש, הילד עשוי להיות זכאי לקצבה אם הוא סובל מאסטמה פעילה, או אם קיים ליקוי הפוגע בשיקול הדעת של הילד ובמודעות לסיכונים, ביחס לבני גילו.

איזה מסמכים צריך להגיש?    

 • טופס תביעה לקצבת ילד נכה (מילוי ושליחת הטופס באינטרנט / הורדת הטופס).
 • אישור תבחיני אלרגיה - בדיקות עזר לאבחנת רגישות יתר מסוג תבחין עורי (SPT), תבחין דם או מבחן תגר.
 • המלצה מרופא מומחה לאלרגיה למזרק אפיפן.
 • תיעוד רפואי, בזמן אמת לטיפול שניתן בזמן התקף הכולל רכיב נשמתי או שוק אניפלקטי. אם לא קיים תיעוד כנדרש יש להביא תיעוד עדכני מרופא ריאות או אלרגיה כי קיימת מחלת אסטמה פעילה.

צירוף מסמכים מקיפים לתביעה, יאפשר לנו לבחון את הזכאות לקצבה ללא זימון של הילד לוועדה.

אם תיקבע זכאות על סמך המסמכים, תישמר האפשרות לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.

מהו סכום הקצבה?

ילד הזכאי לקצבה בשל אלרגיה מסכנת חיים, תשולם עבורו קצבה בשיעור 50%, בסך 1,268 ש"ח .
הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה, למידע נוסף על תשלום הקצבה לחץ כאן.

קביעת זכאות

בפעם הראשונה תיקבע הזכאות לקצבה למשך שנתיים. בתום שנתיים ובהתאם למצב הילד, תיקבע זכאות ל-3 שנים נוספות. בהמשך, תיקבע זכאות עד גיל 10.

חשוב לדעת

 • באפשרותכם לקבל ייעוץ והכנה לוועדה בחינם במרכזי השירות של יד מכוונת.
 • אם זומנתם לוועדה עם הילד, וילדכם אינו זקוק לעזרה בפעולות היום-יום – ניתן לבקש  שלא ייבדקו פעולות אלה
 • לפני הוועדה מומלץ להכין דף עם כל הבעיות הרפואיות של הילד, ולציין במהלך הוועדה כיצד משפיעות הבעיות הרפואיות על תפקוד הילד וההורים.
 • קבלת קצבת ילד נכה מזכה בהטבות במוסדות וארגונים אחרים.


קישורים לחוזרים רלוונטים:

חוזר 1978- גמלת ילד נכה לילדים עם אלרגיה.


סכום הקצבה החל ב- 01.01.2021