מנת תפקוד נמוכה לפעוטות (DQ)


​הורה לילד עם מנת תפקוד נמוכה (DQ נמוך מ-62), עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 9 חודשים ועד גיל 5, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים.

מבחן מנת תפקוד (DQ ודומיו) מבוצע במכונים להתפתחות הילד, הזכאות לקצבה נקבעת בהתאם לתוצאות המבחן:

איזה מסמכים צריך להגיש?

  • טופס תביעה לקצבת ילד נכה (מילוי ושליחת הטופס באינטרנט / הורדת הטופס).
  • מסמכים ממכון מוכר להתפתחות הילד - מסמך מרופא התפתחותי ואבחון פסיכולוגי ובו פירוט רמת העיכוב (DQ) כולל הכלי בו נעשה האבחון (ג'יזל, מולן, ביילי, גרפיתיס וכדומה).

צירוף מסמכים מקיפים לתביעה, יאפשר לנו לבחון את הזכאות לקצבה ללא זימון של הילד לוועדה.

אם תיקבע זכאות על סמך המסמכים, תישמר האפשרות לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.

מהו סכום הקצבה?

  • ילד עם DQ בין 56 ל-62 - תשולם עבורו קצבה בשיעור 50%, בסך 1,676 ש"ח .
  • ילד עם DQ של 55 ומטה - תשולם עבורו קצבה בשיעור 100% בסך 3,295 ש"ח .

הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה.

קביעת זכאות

הזכאות לפי מנת תפקוד נמוכה תיקבע עד גיל 5.

חשוב לפנות למשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ולבצע אבחון למוגבלות שכלית התפתחותית לפני גיל 5.

ילדים שאובחנו עם מוגבלות שכלית התפתחותית עשויים להיות זכאים לקצבה עד גיל 18 ושלושה חודשים.

חשוב לדעת

  • באפשרותכם לקבל ייעוץ והכנה לוועדה בחינם  במרכזי השירות של יד מכוונת.
  • מוצע לקרוא מידע נוסף על עיכוב התפתחותי (עד גיל 3) ועל ילד התלוי בעזרת הזולת בפעולות היום יום (מעל גיל 3). חשוב להדגיש כי מדובר בזכאויות המחייבות בדיקה בפועל של הילד בוועדה.
  • אם זומנתם לוועדה עם הילד, וילדכם אינו זקוק לעזרה בפעולות היום-יום ניתן לבקש שלא ייבדקו פעולות אלה.
  • לפני הוועדה מומלץ להכין דף עם כל הבעיות הרפואיות של הילד, ולציין במהלך הוועדה כיצד משפיעות הבעיות הרפואיות על תפקוד הילד וההורים.


קישורים לחוזרים רלוונטיים:

חוזר 1990 - אופן קביעת הזכאות לפעוטות עם מנת תפקוד נמוכה


סכום הקצבה החל ב- 01.01.2023