בדיקת הילד בוועדה רפואית


אתם מכירים את המחשבות האלה: מה יעשו? מה יבדקו? זה יכאב? הילד ישתף פעולה?
אנו מודעים לחששות של ההורים טרם הגיעם לוועדה, ויש מספר פרטים שחשוב שתדעו:
  • במהלך כל הוועדה אתם נמצאים עם הילד.
  • לא תבוצע בדיקה ללא אישורכם.
חשוב להדגיש שאנו עושים כל שביכולתנו כדי לקבל החלטה על סמך מסמכים בלבד, ללא זימון של הילד לבדיקה בוועדה.
לכן, חשוב מאוד לצרף את כל המסמכים המעידים על תפקודו של הילד, הטיפולים שאותם הוא מקבל, תדירותם, אבחנות רפואיות, ובמידת האפשר גם דו"ח מהמסגרת החינוכית שבה שוהה הילד, המופיע כנספח לטופס התביעה.

צירוף חומר מקיף ועדכני, יסייע לנו, במידת האפשר, לקבל החלטה ללא זימון של הילד לבדיקה בוועדה.
ניתן לקבל שירותי ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות בחינם במרכז יד מכוונת.

מה קורה בוועדה הרפואית?

  1. לפני כניסתכם לחדר הוועדה, הרופא קורא  את המסמכים הרפואיים שצירפתם.
  2. עם כניסתכם לוועדה, תתבקשו להציג תעודה מזהה של ההורה המלווה.
  3. לאחר היכרות ראשונית, הרופא יפנה אליכם בשאלות על מצבו הרפואי של הילד וההשפעה של מצבו הרפואי על תפקודו.
  4. במידת הצורך יבדוק הרופא את הילד בדיקה גופנית ותפקודית.

אם אתם לא יכולים להגיע לוועדה?

  • אם הילד אינו יכול להגיע לוועדה עקב מצבו הרפואי, ניתן לציין זאת בטופס התביעה ולבקש שהילד ייבדק בבית. בדיקה בבית מותנית באישור רופא הביטוח הלאומי ובהתאם למסמכים הרפואיים שיצורפו לטופס התביעה.