ספרייה

ספריית המחלקה לתיעוד של המוסד לביטוח לאומי מזמינה חוקרים, סטודנטים ואת הציבור הרחב לבוא ולעיין בפרסומים. העיון בחומרים הוא חינם וניתנת אפשרות לצלם בתשלום סמלי.

פניות ובירורים:

למנהלת המחלקה, אסנת כהן

דואר אלקטרוני: osnatco@nioi.gov.il

טלפון: 02-6709581

כתובת למכתבים: המוסד לביטוח לאומי, המחלקה לתיעוד, רחוב יפו 217, ירושלים 9199908.