תיאום דמי ביטוח

אם אתה עובד כשכיר במספר מקומות עבודה או עובד כשכיר ומקבל גם פנסיה מוקדמת - עדכן את המעסיק המשני או את משלם הפנסיה על עבודתך הנוספת בטופס 101, ובדוק אם עליך לבצע תיאום דמי ביטוח לאומי, כדי להימנע מתשלום דמי ביטוח גבוהים מהנדרש.

באתר זה תוכל לבדוק אם עליך לבצע תיאום דמי ביטוח, להפיק אישור לתיאום דמי ביטוח לשנה הנוכחית, וכן להגיש בקשה לתיאום דמי ביטוח עבור שנים קודמות.

 לתשומת ליבך, החוק קובע את סדר מקורות ההכנסה מהם ינוכו דמי הביטוח.