תיאום דמי ביטוח

עובד שכיר במספר מקומות עבודה או עובד כשכיר ומקבל פנסיה מוקדמת - עדכן את המעסיק המשני או את משלם הפנסיה (שמוגדר בביטוח הלאומי כמעסיק משני) על עבודתך הנוספת בטופס 101, ובדוק אם עליך לבצע תיאום דמי ביטוח לאומי כדי להימנע מחיוב מיותר.