דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

תיאום דמי ביטוח

על-פי חוק הביטוח הלאומי עובד או מקבל פנסיה מוקדמת המועסק אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, מנכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא. בחלק מהמקרים ייתכן וינוכו לעובד או למקבל הפנסיה דמי ביטוח גבוהים מהנדרש. 
כדי למנוע ניכוי יתר של דמי ביטוח, על העובדים ומקבלי פנסיה מוקדמת, אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה אישור על שיעור הניכוי.
עובד או מקבל פנסיה שנוכו משכרו דמי ביטוח ביתר יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח.

אלה זכאים לתיאום דמי ביטוח:

  • עובד אצל שני מעסיקים או יותר
  • מקבל פנסיה מוקדמת שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר  (לענין  נכוי דמי ביטוח, המעסיק נחשב כמעסיק עיקרי ומשלם הפנסיה כמעסיק משני).
  • מקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר

ובלבד שהם עונים על אחד התנאים האלה:

  • הכנסתם החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע - 5,804 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).
  • הכנסתם מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה ממקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח - 43,240 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)
 

תיאום דמי ביטוח - בקשת החזר

למידע נוסף

עובד או מקבל פנסיה מוקדמת, הנמנה עם הזכאים לתיאום דמי ביטוח, שנוכו משכרו דמי ביטוח ביתר, יוכל לבצע באתר האינטרנט את חישוב סכום ההחזר המגיע לו ולקבל אותו בחשבון הבנק שלו. 

כדי למנוע בעתיד את ניכוי היתר של דמי הביטוח ואת הצורך להחזר כספים, על העובד או מקבל הפנסיה להפיק אישור לתיאום דמי ביטוח, ולמסור את האישור למעסיק שלו. המעסיק ינכה מהעובד את דמי הביטוח בהתאם. 

 

אישור עתידי למעסיק משני

למידע נוסף

עובד או מקבל פנסיה מוקדמת, הנמנה עם הזכאים לתיאום דמי ביטוח, יוכל להפיק באתר האינטרנט אישור לתיאום דמי ביטוח, שאותו יגיש למעסיק המשני או למשלם הפנסיה. ועל פי אישור זה ינכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ביטוח בהתאם.

 

Please Wait