הגשת בקשה לתיאום דמי ביטוח


אם נוכו משכרך דמי ביטוח גבוהים מהנדרש ב- 7 השנים האחרונות, ולא ביצעת תיאום דמי ביטוח עבור שנים אלה - אתה צריך להגיש בקשה לתיאום דמי ביטוח באתר.

שים לב, תיאום עבור השנה הנוכחית יש לבצע באמצעות המעסיק או משלם הפנסיה.