דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

תיאום דמי ביטוח - בקשת החזר

עובד או מקבל פנסיה מוקדמת, הנמנה עם הזכאים לתיאום דמי ביטוח, שנוכו משכרו דמי ביטוח ביתר, יוכל לבצע באתר האינטרנט את חישוב סכום ההחזר המגיע לו ולקבל אותו בחשבון הבנק שלו. 

כדי למנוע בעתיד את ניכוי היתר של דמי הביטוח ואת הצורך להחזר כספים, על העובד או מקבל הפנסיה להפיק אישור לתיאום דמי ביטוח, ולמסור את האישור למעסיק שלו. המעסיק ינכה מהעובד את דמי הביטוח בהתאם. 

 

 

ביצוע החזר דמי ביטוח באינטרנט

החישוב יתבצע בתנאים הבאים:

  • במועד הזמנת החישוב קיימים במוסד לביטוח לאומי נתוני שכר וניכויים שהתקבלו מכל המעסיקים באמצעות טופס 126.
  • עובד שכיר ומקבל פנסיה מוקדמת, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת

ניתן לבצע בקשת החזר דמי ביטוח עבור 7 השנים האחרונות בלבד
החזר עבור השנה הנוכחית יש לבצע באמצעות המעסיק ולא ניתן לבצעו באמצעות האתר
שכרו של המבוטח אינו עולה על ההכנסה המירבית במהלך השנה המבוקשת

ביצוע החזר דמי ביטוח

לשכיר או מקבל פנסיה שהכנסתם עד 60% מהשכר הממוצע (על פי דיווחי מעסיקים בטופס 126)

למידע נוסף

החל בחודש מרס 2011 העובד או מקבל הפנסיה מבצע בעצמו, באמצעות האינטרנט, את חישוב ההחזר של דמי הביטוח שנוכו לו יתר על המידה, ואת הבקשה לקבלת ההחזר מהביטוח הלאומי.

לשכיר או מקבל פנסיה שהכנסתם מעל ההכנסה המרבית

למידע נוסף
כדי לקבל מהביטוח הלאומי את הכספים היתרים שנוכו לך, עליך למלא טופס בקשה להחזר דמי ביטוח, ולשלוח אותו אל תחום גבייה ממעסיקים בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך. אל הטופס עלייך לצרף טופס 100 של התקופה המבוקשת לביצוע החזר. וכן לצרף המחאה מבוטלת או אישור מהבנק על פרטי חשבונך, שאליו יועבר ההחזר.
 

Please Wait