הגשת בקשה להחזר דמי ביטוח באתר


חישוב להחזר דמי ביטוח יתבצע אם אתה עונה על כל התנאים הבאים:
  • במועד החישוב התקבלו בביטוח הלאומי נתוני שכר וניכויים מכל המעסיקים שלך, באמצעות טופס 126.
  • שכרך אצל המעסיק העיקרי נמוך מ- 60% מהשכר הממוצע - 6,331 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).
  • שכרך אינו עולה על ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח - 44,020 ש"ח (החל ב- 01.01.2020). אם שכרך עולה על הכנסה זו עליך לבצע בקשה להחזר בסניף.
  • הכנסותיך אינן משתנות באופן מהותי מחודש לחודש.

לידיעתך, ניתן לבצע בקשה להחזר דמי ביטוח עבור 7 השנים האחרונות בלבד.

החזר עבור השנה הנוכחית יש לבצע באמצעות המעסיק, ולא ניתן לבצעו באמצעות האתר.

להגשת בקשה להחזר דמי ביטוח לחץ כאן