הגשת בקשה להחזר דמי ביטוח


אם נוכו משכרך דמי ביטוח גבוהים מהנדרש ב- 7 השנים האחרונות, ולא ביצעת תיאום דמי ביטוח עבור שנים אלה - אתה צריך להגיש בקשה להחזר דמי ביטוח.
שים לב, החזר עבור השנה הנוכחית יש לבצע באמצעות המעסיק או משלם הפנסיה.

הגשת בקשה להחזר דמי ביטוח באתר

אם הכנסתך מכל המעסיקים נמוכה מ- 47,465 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) בחודש  -  עליך להגיש בקשה להחזר דמי ביטוח באתר.

הגשת בקשה להחזר דמי ביטוח בסניף

אם הכנסתך מכל המעסיקים גבוהה מ- 47,465 ש"ח (החל ב- 01.01.2023)  בחודש - עליך להגיש בקשה להחזר דמי ביטוחלמחלקת גבייה ממעסיקים בסניף הקרוב למקום מגוריך, בצירוף טופס 100 (159) מכל מקורות ההכנסה.
את הבקשה ניתן לשלוח ישירות לסניף באמצעות 
האתר. הודעה על חישוב ההחזר תישלח אליך בדואר.