דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

קרן מנוף, למימון פעולות למניעת תאונות בעבודה

מדי שנה מתרחשים בישראל לצערנו, עשרות אלפי מקרים של תאונות עבודה ועשרות תאונות עבודה קטלניות.

כדי לצמצם ככל האפשר את מספר התאונות, ולהגביר את המודעות בקרב העובדים והמעסיקים לנושא הבטיחות והגהות במקומות העבודה, הוקמה "קרן מנוף".

הקרן, כשמה כן היא, מהווה "מנוף אמיתי" ומסייעת להוביל מחקרים בתחום הבטיחות והגהות, וליישום מסקנותיהם באופן ניסיוני במקומות העבודה.

כמו כן מסייעת הקרן בהפעלת סדנאות והדרכות במקומות העבודה, בפיתוח ושיפור אמצעי בטיחות חדשניים, באיתור סיכונים מקצועיים יוצאי דופן במקומות עבודה ובמתן פתרונות להם, בסיוע ברכישת אמצעי בטיחות חדשנים, ובמבצעי הסברה ופרסום להגברת הבטיחות ולמניעת תאונות בעבודה.

על פי החוק חובת המעסיקים היא לדאוג לבטיחות במקום העבודה, ולהשקיע את התקציבים המתאימים לכך. הקרן אינה מחליפה את חובת המעסיקים, אלא מסייעת בפיתוח של אמצעים חדשים להגברת הבטיחות והגהות בעבודה.

 

מי זכאי להגיש בקשה

לקרן יכול להגיש הצעה כל אזרח, גוף או קבוצה של גופים, ובתנאי שהפעילות המוצעת תתרום לבטיחותם של עובדי ישראל. למעשה, יכול מציע הפרויקט להיות כל אזרח מן השורה, גוף אקדמי, גוף עסקי הפועל עם או ללא מטרות רווח.

תחומי סיוע

הקרן תומכת בארבעה סוגים שונים של פרויקטים:

 

  • פרויקט מחקר
  • פרויקט התערבות
  • פרויקט הסברה/הדרכה
  • פרויקט ניסוי מוצר

גובה הסיוע

למידע נוסף

גובה הסיוע ואחוז ההשתתפות ייקבעו לגבי כל פרויקט לגופו.

 

הפעולות שעבורן אפשר לקבל סיוע

למידע נוסף

שימו לב:
הקרן אינה מממנת פעולות, שמקום העבודה חייב לבצע על פי החוק והתקנות.

בכל מקרה מתן הסיוע כפוף לסדר העדיפויות של הקרן ותוכנית העבודה בשנה מסוימת.


סדר עדיפויות

למידע נוסף

מועד להגשת הבקשה/הצעות

ניתן להגיש בקשות  במהלך כל השנה

רשימת מסמכי יסוד לבקשת סיוע

למידע נוסף

אופן הגשת בקשות וטפסים רלוונטיים

הנכם מתבקשים לשלוח 10 עותקים של טופס הגשת בקשה לקרן מנוף + עותק מגנטי לכתובת הבאה: המוסד לביטוח לאומי , קרן מנוף, שד' וייצמן 13, ירושלים 91909.

לאחר העיצוב הסופי של ההצעה תתבקש להגיש 10 עותקים נוספים, מתוקנים + עותק מגנטי. רק בקשות מודפסות יתקבלו. 

תהליך הטיפול בבקשה/הצעה

למידע נוסף

כל הצעה תעבור מסלול ההערכה הבא, משך הטיפול בבקשה נע בין תשעה חודשים לשנה.

צור קשר

המוסד לביטוח לאומי, קרן מנוף, אגף הקרנות

שד' וייצמן 13,  ירושלים 91909,

טל': 02-6709608, פקס: 02-6463081

כתובת דואר אלקטרוני: rinabo@nioi.gov.il

הנחיות למילוי דו"חות ביצוע - פרויקט הפעלה

למידע נוסף

הסכמים לדוגמה

למידע נוסף
 
קול קורא להגשת בקשות מהקרנות

טופס בקשה לסיוע מהקרן
Please Wait