קרן מנוף, למימון פעולות למניעת תאונות בעבודה

מדי שנה מתרחשים בישראל לצערנו, עשרות אלפי מקרים של תאונות עבודה ועשרות תאונות עבודה קטלניות.
כדי לצמצם ככל האפשר את מספר התאונות, ולהגביר את המודעות בקרב העובדים והמעסיקים לנושא הבטיחות והגהות במקומות העבודה, הוקמה "קרן מנוף".

הקרן, כשמה כן היא, מהווה "מנוף אמיתי" ומסייעת להוביל מחקרים בתחום הבטיחות והגהות, ליישום מסקנותיהם באופן ניסיוני במקומות העבודה במטרה להשפיע על תרבות הבטיחות בענפי העבודה השונים. 
כמו כן מסייעת הקרן בפיתוח ושיפור אמצעי בטיחות חדשניים, באיתור סיכונים מקצועיים יוצאי דופן במקומות עבודה ובמתן פתרונות פתרונות להם, בסיוע ברכישת אמצעי בטיחות חדשניים, הטמעתם במקומות העבודה ותרומתם ליצירת שינוי בדפוסי ההתנהגות הבטיחותית, ובמבצעי הסברה ופרסום להגברת הבטיחות ולמניעת תאונות בעבודה.

על פי החוק חובת המעסיקים היא לדאוג לבטיחות במקום העבודה, ולהשקיע את התקציבים המתאימים לכך.
הקרן אינה מחליפה את חובת המעסיקים, אלא מסייעת בפיתוח של אמצעים חדשים להגברת הבטיחות והגהות בעבודה.