נכות כללית

קצבת הנכות משולמת למי שלא יכול לעבוד, או שיכולתו לעבוד פחתה בגלל מצבו הבריאותי.

באפשרותך להיעזר במרכזי "יד מכוונת", המסייעים ללא תשלום בהגשת התביעה לביטוח הלאומי ובהכנה לוועדה הרפואית.

כמו כן, אנשים עם מוגבלות זכאים גם לשיקום מקצועי מהביטוח הלאומי, הכולל מימון לימודים והשתלבות בעבודה.

בעקבות המלחמה והקושי בקיום ועדות רפואיות בתקופה זו, הארכנו אוטומטית את תשלום הקצבה למקבלי קצבת נכות כללית שתקופת הזכאות הזמנית שלהם הסתיימה. למידע נוסף לחצו כאן