מסלול מהיר לבעלי מוגבלויות קשות


כדי להקל על אנשים עם מוגבלות קשה, תביעותיהם יקבלו קדימות ויטופלו ב"מסלול מהיר"; הביטוח הלאומי ישתדל לסיים את הטיפול בתביעותיהם בתוך 30 ימים מיום קבלת התביעה.. 

אלה זכאים לטיפול בתביעה במסלול המהיר: 

  • חולים במחלה ממארת הנמצאים בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או חלילה במצב סופני
  • חולים A.L.S. המקבלים טיפול ב- RILUTEK
  • בעלי ליקוי נפשי בשיעור 50% לפחות
  • לוקים בפיגור שכלי בשיעור 40% לפחות (המוכרים על ידי משרד הרווחה)
  • חולים בשחפת קשה
  • מבוטחים בשנה הראשונה לאחר השתלות: כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם
  • חולים במחלות קשות או זיהומיות, המקבלים טיפולים פעילים