תהליך הטיפול בתביעה


שלב ראשון - פקיד התביעות בסניף בודק את התביעה

הפקיד בודק את הדברים הבאים:

 • אם מילאת את טופס התביעה עם כל הפרטים
 • אם צירפת את כל המסמכים הנדרשים
 • אם אתה עונה על תנאי הזכאות לקצבה

חשוב שתדע, צירוף כל המסמכים הנדרשים בזמן הגשת התביעה מקצר את זמן הטיפול בתביעה.

שלב שני - רופא הביטוח הלאומי בודק את התביעה

הרופא בודק את הדברים האלה:

 • ההצהרה שלך על מצבך הרפואי
 • המסמכים הרפואיים שצורפו לתביעה. במידת הצורך תתבקש להגיש  מסמכים נוספים
 • במקרה של לקות נפשית - אנו פונים לגורמים המטפלים בך לקבלת חומר רפואי
 • אם צריך לזמן אותך לוועדה רפואית, ואם כן לאיזה רופא מוסמך ויועצים רפואיים בוועדה תוזמן.
 • אם אתה תלוי בעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיומיות, ואם כן תזומן לוועדה רפואית שתבדוק את זכאותך לקצבה לשירותים מיוחדים.

לאחר שיש בידינו את כל המסמכים הנדרשים, תקבל הזמנה להופיע לפני הוועדה הרפואית.
לתשומת לבך, ועדה רפואית מורכבת מרופא אחד המתמחה בתחום רפואי מסוים, לפיכך אם יש לך כמה ליקויים רפואיים, ייתכן שתוזמן לכמה ועדות.

שלב שלישי - בדיקה בוועדה הרפואית

הרופא בוועדה הרפואית:

 • מעיין במסמכים הרפואיים שבתיקך, לפני כניסתך לוועדה.
 • שומע ממך על המחלות שמהם אתה סובל, ומבצע בדיקה גופנית, לפי הצורך.
 • קובע את אחוזי הנכות הרפואית שלך.
 • בודק באיזו מידה הליקויים הרפואיים שלך משפיעים על כושרך לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית - על כושרה לעבוד במשק ביתה).

לתשומת לבך, חברי הוועדה הרפואית עשויים לעצור את הדיון בתביעתך, ולבקש בדיקות רפואיות או מסמכים רפואיים נוספים בהתאם לצורך. לרופא בוועדה אין סמכות לדון בטיפול רפואי שאתה נזקק לו, אלא לקבוע את אחוזי הנכות שלך בלבד.

שלב רביעי - קבלת החלטה בתביעה

התביעה חוזרת לפקיד התביעות במחלקת נכות, שמבצע את הפעולות הבאות:

 • בודק שוב את הכנסתך, בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לך.
 • קובע באיזו מידה הנכות הרפואית שלך משפיעה על כושרך לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית - על כושרה לתפקד במשק ביתה), בהסתמך על המלצה של הרופא ושל פקיד השיקום. במקרים שנדרשת המלצה של פקיד שיקום, תוזמן לראיון אצלו.
 • בסיום כל הבדיקות נשלח לך בדואר הודעה על ההחלטה בתביעתך, בצירוף דוח הוועדה הרפואית

לאחר קבלת ההחלטה בתביעתך, אם יש לך הסתייגות בנוגע להחלטה שהתקבלה תוכל לערער עליה.