נפגעות ונפגעי תקיפה מינית


פגיעה מינית היא חוויה טראומתית שיש לה השלכות על התפקוד היומיומי לאחר הפגיעה.
הביטוח הלאומי מודע לכך, ולכן במקרים בהם קיימת ירידה משמעותית ביכולת לעבוד, נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, יכולים להיות זכאים לקצבת נכות כללית - לתנאי הזכאות המלאים לקצבת נכות כללית לחצו כאן

שימו לב, אם הפגיעה התרחשה במקום העבודה, הבדיקה נעשית במסלול נפרד ובתנאים שונים – למידע נוסף על פגיעה מינית בעבודה לחצו כאן.

חשוב לדעת:
 • ניתן להגיש לנו תביעה לקצבת נכות, גם אם לא הוגשה תלונה במשטרה
 • ניתן להגיש את התביעה ללא קשר לזמן שעבר מאז הפגיעה
 • ניתן להגיש את התביעה על כל סוג של פגיעה מינית
 • קצבת הנכות הכללית משולמת במקרים שבהם קיימת ירידה משמעותית ביכולת לעבוד בעקבות הפגיעה המינית, ולא על עצם ההתמודדות עם הקשיים עקב הפגיעה המינית.
 

הגשת תביעה לנכות כללית

אופן הגשת התביעה לקצבת נכות כללית מפורט בקישור הזה.

איזה מסמכים צריך לצרף לתביעה?

 • יש לצרף לתביעה כל מסמך המצביע על המצב הנפשי והרפואי בעקבות התקיפה המינית - המסמך יכול להיות מכתב מפסיכיאטר, עובד סוציאלי, פסיכולוג או כל גורם אחר שיכול להעיד על מצבך. לפחות אחד מהמסמכים חייב להיות מרופא או מפסיכיאטר.
 • מומלץ שהמסמכים יפרטו את הקשר בין מצבך הנפשי לבין יכולתך לעבוד.
 • אם יש בעיות רפואיות נוספות שאינן קשורות לפגיעה המינית, יש לצרף מסמכים גם עבורן.

יד מכוונת

ניתן להיעזר במרכזי יד מכוונת שמסייעים בהכנת התיק הרפואי ובהגשת התביעה לביטוח הלאומי.
השירות ניתן על ידי צוות מקצועי של רופאים מומחים בכירים בתחומים שונים כגון: פסיכיאטריה, רפואת משפחה, רפואה פנימית, רפואה תעסוקתית, אורתופדיה ומזכירות רפואיות.

זימון לוועדה רפואית

 • רופא של הביטוח הלאומי עובר על המסמכים ומנתב את הבקשה לרופא/ה פסיכיאטרי/ת (או רופא מומחה אחר אם עולה צורך).
 • לאחר הגשת התביעה, נשלח לך זימון לוועדה רפואית ייעודית לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית שתתקיים בחיפה, תל אביב, באר שבע או ירושלים. עם זאת, ניתן לבקש שהוועדה תתקיים בסניף הקרוב למקום המגורים.
 • בוועדה יהיו רופא או רופאה פסיכיאטריים שעברו הכשרה לטיפול בנפגעות תקיפה מינית (זכותך לבקש זימון לוועדה עם רופאה פסיכיאטרית ומזכירה). שימו לב, ניתן להגיע לוועדה עם מלווה.
 • הרופא/ה תשוחח עימך ותשאל שאלות. השיחה מתקיימת לאחר שהרופא/ה עיינה בטופס התביעה ובמסמכים שצורפו. לרוב השאלות תהיינה שאלות הבהרה. חשוב לדעת, לקול שלך יש תפקיד מכריע בוועדה. יש לפרט את כל הקשיים והבעיות שקיימות בעקבות הפגיעה המינית וכיצד הן משפיעות על היכולת לעבוד. שיתוף הרופא/ה בקשיים שאיתם מתמודדים בעקבות הפגיעה המינית, יסייע לרופא/ה להעריך את הקושי הזה. 
  אם יהיה לך קשה לדבר בוועדה, תוכל להגיע עם מכתב כתוב המסביר במילים שלך את הקשיים ולהגישו לוועדה.
 • כדי לסייע לנו לשפר את השירות, ניתן למלא שאלון שביעות רצון מהוועדה הרפואית באתר שלנו.

קבלת תוצאות הוועדה

תוצאות הוועדה הרפואית יישלחו בדואר לכתובת המגורים שלך או לכתובת למשלוח דואר אם יש כזאת.
כמו כן, ניתן לראות את תוצאות הוועדה באתר השירות האישי