תגמול לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה


​ילד שאחד מהוריו נרצח עקב מעשה אלימות של בן או בת הזוג, זכאי לקצבה חודשית מיוחדת.
הקצבה משולמת עבור הילד בנוסף לקצבאות אחרות כמו קצבת ילדים או קצבת שאירים.

תנאי הזכאות

  • ההורה שנרצח היה תושב/ת ישראל.
  • חיי ההורה קופחו בידי בן זוגו, גם אם הם אינם נשואים.
  • פרקליטות המדינה קבעה שקיים יסוד סביר להניח שמדובר ברצח עקב אלימות במשפחה.

עבור אילו ילדים משולמת הקצבה?

הקצבה משולמת עבור כל ילד מתחת לגיל 18, כולל ילד מאומץ או ילד חורג.
קצבה עבור ילד שמלאו לו 18 תשולם במקרים האלה:

  • עדיין לא מלאו לילד 20 שנה, והוא לומד במוסד חינוך על-יסודי או במסגרת קדם צבאית של צה"ל.
  • עדיין לא מלאו לילד 21 שנה, והוא משרת בהתנדבות למטרה צבאית או לאומית.
  • עדיין לא מלאו לילד 24 שנה, והוא משרת שירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי, או לומד במסגרת העתודה של צה"ל.

סכום הקצבה - החל ב- 01.01.2024

סכום הקצבה נקבע בהתאם למספר הילדים במשפחה ושכר ממוצע לחוק הביטוח הלאומי כפי שהיה ביום הרצח.
עד דצמבר 2021 הבסיס לחישוב הקצבה היה 75% מהשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי.
מינואר 2022 הבסיס לחישוב הקצבה עלה ל- 100% מהשכר הממוצע - 12,536 ש"ח .

  • עבור ילד אחד – תשולם קצבה בסך 60% מהשכר הממוצע - 7,522 ש"ח
  • עבור שני ילדים – תשולם קצבה בסך 80% מהשכר הממוצע - 10,029 ש"ח
  • עבור שלושה ילדים תשולם קצבה בסך 90% מהשכר הממוצע - 11,282 ש"ח
  • עבור ארבעה ילדים או יותר – תשולם קצבה בסך 100% מהשכר הממוצע - 12,536 ש"ח

איך להגיש תביעה לתגמול?