דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

הענקה מטעמי צדק

הענקה מטעמי צדק היא גמלה​ הניתנת במקרים שבהם נדחו תביעות של מבוטחים שלא שילמו כחוק דמי ביטוח לאומי או שלא היו רשומים כעצמאים.
שאריו של עובד עצמאי, שתביעתם לקצבת שאירים או לקצבת תלויים בנפגעי עבודה נדחתה בגלל אי-תשלום דמי ביטוח של המנוח.
הקצבאות שעליהן חלים כללי הענקה מטעמי צדק הן: שמירת הריון, דמי לידה (מענק אשפוז, מענק לידה וקצבת לידה), זקנה ושאירים, נפגעי עבודה, דמי פגיעה ונכות כללית.

 

מי זכאי לגמלה?

מבוטח שתביעתו נדחתה, ומהסיבות ​הבאות לא שילם דמי ביטוח או שלא נרשם כעצמאי:

 • מחלה או תאונה
 • מאסר או מעצר
 • פסילות דין או פשיטות רגל
 • שירות בצה"ל
 • הימצאות בארץ אויב
 • תנאי מלחמה או פעולות אויב
 • אסון טבע תנאי אקלים חורגים מהרגיל
 • רישום גיל על פי פסק דין שתוקן במשרד הפנים
 • עובד המוסד מסר בטעות מידע שגוי
 • נסיבות שלא היו תלויות במבקש הענקה

  לאחר שהוחלט שיש סיבה מוצדקת כמפורט לעיל, ייבחנו הכנסותיו של המבקש ובן/בת זוגו הנמצא עמו.

  הגדרת בן בת זוג וילד כמפורט  בזקנה ובשאירים

שיעור ההכנסות של המבקש נבדקות על פי הרכב המשפחה (בן/בת זוג וילד)

מבחן הכנסות

הענקה מטעמי צדק תלויה בהרכב המשפחה ובמבחן ההכנסות מכל מקור שהוא (פנסיה, עבודה, הכנסה משכר דירה) של ששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה.

ההכנסה המותרת לפי הרכב המשפחה מעודכן ל- 01.01.2017:
 • מבוטח  עד 57% מהשכר הממוצע - 5,514 ש"ח .
 • מבוטח שיש עמו בת זוג או ילד  עד 76% מהשכר הממוצע - 7,351 ש"ח .
 • על כל ילד או בן זוג נוסף יתווספו 7% נוספים ל76% - 677 ש"ח
ההכנסה העודפת תנוכה מהקצבה המגיע לך.

תשולם לך קצבה אם נשארה יתרה של יותר מ 10% מהזכאות.

כפל גמלה

לא תשולם הענקה מטעמי צדק אם משולמת גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי.

אם בעתיד תשולם קצבה אחרת מהביטוח הלאומי, יופסק תשלום הענקה מטעמי צדק.

דוגמא:

אלמנה שמקבלת הענקה מטעמי צדק (במקום קצבת שאירים), וזכאית לקבל קצבת זקנה, יופסק תשלום הענקה מטעמי צדק.

אופן הגשת הבקשה

תביעות בנכות כללית ​ושארים שנדחו, משמשות בקשה לתביעה להענקה מטעמי צדק. הזכאות תבדק ללא צורך בהגשת בקשה נוספת.

בקשות באמהות, נפגעי עבודה ודמי פגיעה יש להגיש על גבי טופס בקשה להענקה מטעמי צדק

בקשות יש להגיש תוך 12 חודשים מיום העילה לתביעה או מיום הדחיה.

בקשות שיוגשו באחור לאחר שחלפו 12 חודשים יידחו.
ילד  יוכל להגיש בקשה עד גיל 19.

מבקש הענקה חייב לעמוד בכל ההליכים לזכאות הגמלה שביקש.

מועד תחילת התשלום

הענקה מטעמי צדק תשולם בהתאם להחלטה של התביעה העיקרית, ולא יותר מ 12 חודשים מחודש הגשת התביעה.​

 

Please Wait