הענקה מטעמי צדק

הענקה מטעמי צדק היא גמלה​ הניתנת במקרים שבהם נדחו תביעות של מבוטחים שלא שילמו כחוק דמי ביטוח לאומי או שלא היו רשומים כעצמאים.
שאריו של עובד עצמאי, שתביעתם לקצבת שאירים או לקצבת תלויים בנפגעי עבודה נדחתה בגלל אי-תשלום דמי ביטוח של המנוח.
הקצבאות שעליהן חלים כללי הענקה מטעמי צדק הן: שמירת הריון, דמי לידה (מענק אשפוז, מענק לידה וקצבת לידה), אזרח ותיק ושאירים, נפגעי עבודה, דמי פגיעה ונכות כללית.