מי זכאי לגמלה?


מבוטח שתביעתו נדחתה, ומהסיבות ​הבאות לא שילם דמי ביטוח או שלא נרשם כעצמאי:

 • מחלה או תאונה
 • מאסר או מעצר
 • פסילות דין או פשיטות רגל
 • שירות בצה"ל
 • הימצאות בארץ אויב
 • תנאי מלחמה או פעולות אויב
 • אסון טבע תנאי אקלים חורגים מהרגיל
 • רישום גיל על פי פסק דין שתוקן במשרד הפנים
 • עובד המוסד מסר בטעות מידע שגוי
 • נסיבות שלא היו תלויות במבקש הענקה

  לאחר שהוחלט שיש סיבה מוצדקת כמפורט לעיל, ייבחנו הכנסותיו של המבקש ובן/בת זוגו הנמצא עמו.

  הגדרת בן בת זוג וילד כמפורט  באזרח ותיק אזרח באזרח ותיק ובשאירים

שיעור ההכנסות של המבקש נבדקות על פי הרכב המשפחה (בן/בת זוג וילד)