חדר מחקר

חוקרים אקדמיים וחוקרים ממוסדות מחקר אחרים מוזמנים לערוך מחקרים מדעיים המבוססים על נתוני הביטוח הלאומי ועל נתונים אחרים בכפוף לאישור המוסדות המתאימים בחדר המחקר במשרדי  הביטוח הלאומי בירושלים.
המחקרים שייעשו בחדר המחקר יאפשרו להרחיב את הידע על החברה והמשק בישראל, לחקור תהליכי שינוי בתחומים החברתיים והכלכליים ולבחון את הקשרים בין תחומי המשק והחברה השונים.  אפשר לעשות מחקרים שמבוססים על נתוני פרט בלתי מזוהים.
בחדר המחקר עמדות אישיות ותוכנות לעיבוד נתונים כגון: SAS, Microsoft Office , STATA, SPSS
השימוש כפוף לנוהל חדר מחקר, המחייב את החוקרים העובדים בו לעבור בדיקה ביטחונית, להתחייב על שמירת סודיות ובסיום המחקר, על החוקרים לפרסם את תוצאותיו באופן שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי.