דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

חדר מחקר

חוקרים אקדמיים וחוקרים ממוסדות מחקר אחרים מוזמנים לערוך מחקרים מדעיים המבוססים על נתוני הביטוח הלאומי ועל נתונים אחרים בכפוף לאישור המוסדות המתאימים בחדר המחקר במשרדי  הביטוח הלאומי בירושלים.

המחקרים שייעשו בחדר המחקר יאפשרו להרחיב את הידע על החברה והמשק בישראל, לחקור תהליכי שינוי בתחומים החברתיים והכלכליים ולבחון את הקשרים בין תחומי המשק והחברה השונים.  אפשר לעשות מחקרים שמבוססים על נתוני פרט בלתי מזוהים.

בחדר המחקר עמדות אישיות ותוכנות לעיבוד נתונים כגון: SAS, Microsoft Office , STATA, SPSS

השימוש כפוף לנוהל חדר מחקר, המחייב את החוקרים העובדים בו לעבור בדיקה ביטחונית, להתחייב על שמירת סודיות ובסיום המחקר, על החוקרים לפרסם את תוצאותיו באופן שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

נוהל חדר מחקר

על החוקר המבקש לבצע מחקר בחדר המחקר של המוסד לביטוח לאומי למלא את הסכם שימוש בחדר מחקר בכפוף להוראת נוהל חדר מחקר.

בנוסף נדרש החוקר למלא את הנספחים:

מחיר שימוש בחדר מחקר

מחיר שימוש בחדר המחקר נקבע על פי מחיר שעת עבודה (של עובדי הביטוח הלאומי הרלוונטיים להכנת הקובץ), עלות השימוש במשאבי המחשב והוצאות "מעטפת" (שימוש במתקני המוסד).  ערך שעת עבודה הוא 250 ש"ח.

התעריף  הסופי לשימוש ייקבע על פי שיקול דעתה של וועדה ייעודית שתדון בכל בקשה ולפי רמת המורכבות הכרוכה בהכנת הקבצים.

הוועדה רשאית לאשר לחוקרים הנחות על פי קריטריונים של יכולת כלכלית, חשיבות המחקר וכד'.

מועד להגשת בקשה

בקשות לביצוע מחקר בחדר המחקר יוגשו בשלושה מועדים אפשריים בכל שנה: 30 באפריל, 31 באוגוסט, 31 בדצמבר.

יצירת קשר

כתובת למשלוח הבקשות: 
רחל מירזאי
מינהל המחקר והתכנון
המוסד לביטוח לאומי
ת.ד 90009

ירושלים, 91909

בנוסף, יש להגיש את טופסי הבקשה סרוקים באמצעות הדוא"ל:
hadar-mechkar@nioi.gov.il

דוחות מחקר שבוצעו בחדר מחקר

למידע נוסף

להלן דוחות מחקר שנערכו בחדר המחקר:

 

Please Wait