דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

דרכים לתשלום דמי ביטוח

חובה על המעסיקים לדווח על עובדיהם השכירים ולשלם בעבורם את דמי הביטוח.
לעומת זאת, עובדים עצמאים, סטודנטים, תלמידי ישיבות ומי שאינם עובדים, חייבים לשלם את דמי הביטוח בעצמם.

לרשותכם מגוון אפשרויות לדיווח ולתשלום דמי ביטוח:
 

לעובדים עצמאים, מי שאינם עובדים, סטודנטים ותלמידי ישיבות

למידע נוסף

תשלום המקדמות באמצעות:

  • דף התשלומים (מחליף פנקס תשלומים)
  • כרטיס אשראי
  • הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי

למעסיקים

למידע נוסף

על המעסיק חלה חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח מדי חודש עבור העובדים. נוסף על דיווח חודשי זה, חלה על המעסיק חובה להגיש למוסד לביטוח לאומי פעם ברבעון דיווח ממוכן בלבד, עבור סוגי העובדים המפורטים בהמשך.

 

Please Wait