אבטלה

להנחיות לזכאות לדמי אבטלה בעקבות משבר הקורונה לחצו כאן

הביטוח הלאומי דואג להבטיח למובטל אמצעי מחיה בתקופת האבטלה. דמי האבטלה משולמים למי שהיה עובד שכיר והוא רשום בשירות התעסוקה כמחוסר עבודה, ומתייצב בו לדרוש עבודה.

עליך לפנות לשירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתך, ולהתייצב במועדים קבועים כפי שייקבעו על ידו. שירות התעסוקה מעביר לביטוח הלאומי מדי חודש את הנתונים על מספר ימי האבטלה שנרשמו, ועל סמך נתונים אלה משלם לך הביטוח הלאומי את דמי האבטלה.
בבירורים הנוגעים למציאת עבודה ולהתייצבות בשירות התעסוקה, עליך לפנות לשירות התעסוקה. בבירורים הנוגעים לתשלום דמי האבטלה, עליך לפנות לביטוח הלאומי.
 
לבדיקת זכאותכם לדמי אבטלה ולחישוב סכום דמי האבטלה המגיע לכם היכנסו למחשבוני דמי אבטלה
חוזרים למעגל העבודה