דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

אבטלה

הביטוח הלאומי דואג להבטיח למובטל אמצעי מחיה בתקופת האבטלה עד שיעלה בידו להיקלט בעבודה. דמי האבטלה משולמים למי שהיה עובד שכיר והוא רשום בשירות התעסוקה כמחוסר עבודה, ומתייצב בו לדרוש עבודה.

עליך לפנות לשירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתך, ולהתייצב במועדים קבועים כפי שייקבעו על ידו. שירות התעסוקה מעביר לביטוח הלאומי מדי חודש את הנתונים על מספר ימי האבטלה שנרשמו, ועל סמך נתונים אלה משלם לך הביטוח הלאומי את דמי האבטלה.

בבירורים הנוגעים למציאת עבודה ולהתייצבות בשירות התעסוקה, עליך לפנות לשירות התעסוקה; בבירורים הנוגעים לתשלום דמי האבטלה, עליך לפנות לביטוח הלאומי.

את תיאור התהליך שעובר מובטל מול שירות התעסוקה והביטוח הלאומי, תמצא בחוברת ההסברה "חוזרים למעגל העבודה".

מידע בערבית

 

חשוב להתייצב מיד בשירות התעסוקה

חשוב לפנות בפעם הראשונה לשירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה.

הרישום בשירות התעסוקה  וההתייצבות בה הם תנאים הכרחיים לקבלת דמי האבטלה.


אם לא תתייצב בשירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתך, אתה עלול לאבד את זכאותך לדמי אבטלה. נוסף על כך, דמי האבטלה ישולמו לך רק לתקופה שלאחר ההתייצבות הראשונה שלך בשירות התעסוקה.


גם מי שיתחיל לקבל את דמי האבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הפסקת העבודה (בגלל שעזב את עבודתו מרצונו, בלי הצדקה), חשוב שיתייצב בשירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה, כדי שלא יאבד את זכאותו לדמי האבטלה.

תנאי זכאות

למידע נוסף

לרשותך :

מחשבון לבדיקת זכאות לדמי אבטלה  

באמצעות המחשבון תוכל לבדוק אם אתה עונה על תנאי הזכאות, ולפיכך עשוי להיות זכאי לדמי  אבטלה.

לפניך מפורטים ארבעת תנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה. עליך לענות  על כולם כדי להיות זכאי לקצבה:

תקופת הזכאות

למידע נוסף

הגשת התביעה, גם באינטרנט

למידע נוסף

חייל משוחרר/ מי ששירת בשירות לאומי

למידע נוסף

חייל משוחרר נדרש לצבור תקופת אכשרה ככל מובטל אחר.

תקופת האכשרה הנדרשת

במניין תקופת האכשרה יכולים להילקח בחשבון גם תקופות של שירות סדיר, שירות לאומי או שירות לאומי - אזרחי - עד 6 חודשים לכל היותר.

חייל משוחרר שהחל ללמוד בהכשרה מקצועית בשנה הראשונה שלאחר שחרורו, פטור מתקופת אכשרה.
חייל משוחרר בשנה הראשונה שלאחר שחרורו, שהתפטר מעבודתו כדי  ללמוד בהכשרה מקצועית,  ייחשב כמי שעזב את עבודתו מסיבה מוצדקת.

 

דמי אבטלה למשוחרר צבא קבע

מי ש​השתחרר מצבא קבע זכאי לתשלום דמי אבטלה.

כללי הזכאות לדמי אבטלה החלים על מובטל שלא שירת בקבע חלים גם על מובטל שהשתחרר מצבא קבע.

דמי אבטלה למשתתף בהכשרה מקצועית

למידע נוסף

זכויות מיוחדות לעובדים בשכר נמוך ולפותחים עסק עצמאי

למידע נוסף

מענק למובטל העובד בשכר נמוך, שמירת הזכות לדמי אבטלה למובטל שפתח עסק עצמאי.

דמי אבטלה לעובד בחופשה ללא תשלום

למידע נוסף

דמי אבטלה למתמחים בעריכת דין ובראיית חשבון

  • מי שנבחן בבחינה של לשכת עורכי הדין - אינו זכאי לדמי אבטלה ב-2 החודשים שקדמו למועד הבחינה.
  • מי שנבחן בבחינה הסופית (חלק ב') של רואי החשבון, בנושא חשבונאות פיננסית או בנושא ביקורת - אינו זכאי לדמי אבטלה ב-2 החודשים שקדמו למועד הבחינה.

למקבל קצבאות נוספות בביטוח הלאומי

למידע נוסף
מובטל המקבל אחד מן התשלומים הבאים, לא יהיה זכאי בעד אותו הזמן לדמי אבטלה:

שהות בחו"ל

למידע נוסף

עבודה בחו"ל תוכל לשמש כתקופת אכשרה לדמי אבטלה, רק למי שעבד בחו"ל אצל מעסיק ישראלי על-פי חוזה שנקשר בישראל. למרות זאת מי שעבד באוסטריה, הולנד או שבדיה (מדינות שעמן חתמה מדינת ישראל על אמנה בענף אבטלה), ניתן, בתנאים מסויימים, לצרף את תקופות האכשרה לדמי אבטלה שצבר במדינה שיש עמה אמנה לתקופת האכשרה לדמי אבטלה שצבר בישראל.

לאמנות הקיימות וענפי הביטוח הקיימים בהן

הענקת אבטלה לנער

למידע נוסף
אם אתה נער בן 15 עד 18 שנים, אינך מבוטח בביטוח אבטלה בגלל גילך, אבל תהיה זכאי להענקת אבטלה, אם אתה משתתף בפרנסת הוריך בשיעור של 20% ויותר, או שאתה בלא הורים.

ערעור על החלטת המוסד

למידע נוסף
 
מילוי ושליחת תביעה און-ליין כולל מסמכים

מעבר לרישום בשירות התעסוקה
Please Wait