תשלום הקצבה


​דמי אבטלה משולמים בהתאם להתייצבותך בשירות התעסוקה. מספר הימים עבורם תקבל דמי אבטלה עשוי להשתנות מחודש לחודש בהתאם למספר ימי העבודה האפשריים שקיימים בכל חודש. ימים אלה אינם כוללים את ימי שבת.

אם התייצבת בהתאם להנחיות שירות התעסוקה במהלך החודש, תקבל תשלום עבור כל ימי העבודה האפשריים של אותו החודש.

מועד התשלום

דמי אבטלה משולמים ב-12 לחודש או בסמוך לו, עבור ימי ההתייצבות בחודש הקודם.
מועד תשלום הקצבה עשוי להשתנות בחלק מחודשי השנה לרגל חגים, מועדי התשלום מעודכנים בלוח תשלומי הקצבאות.

איך משלמים?

דמי אבטלה משולמים לחשבון הבנק הרשום על שמך או שאתה שותף בו, ובהתאם לפרטים שמסרת בעת הגשת התביעה.

חשוב לדעת

  • חמשת ימי האבטלה הראשונים - לא ישולמו לך דמי אבטלה עבור 5 ימי האבטלה הראשונים בכל 4 חודשי התייצבות רצופים, המתחילים בתאריך ההתייצבות הראשונה בשירות התעסוקה. ימים אלו לא מופחתים ממכסת ימי האבטלה שלהם אתה זכאי. בעקבות המלחמה, מי שפוטר או הוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק מ-7.10.23 עד 31.12.23 - לא יופחתו לו 5 ימי אמתנה בחודש האבטלה הראשון. אולם הם ינוכו כל ארבעה חודשים רצופים.
  • הפסקת עבודה מרצון - אם הפסקת את עבודתך מרצונך, ללא הצדקה, תוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הפסקת העבודה.
  • תשלום דמי חופשה - לא ישולמו לך דמי אבטלה עבור תקופה שבה קיבלת ממעסיקך תשלום עבור דמי חופשה, המשולמים לפי חוק חופשה שנתית, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.
  • תשלום בשל אי מתן הודעה מוקדמת - לא ישולמו לך דמי אבטלה עבור תקופה שבה שילם לך המעסיק תשלום בשל אי מתן הודעה מוקדמת על פיטורין, בכפוף לחוק הודעה מוקדמת (לכל היותר עד חודש ימים).
  • אי התייצבות בשירות התעסוקה - אם לא התייצבת ביום שנקבע לך, לא ישולמו לך דמי אבטלה עבור הימים שהיו מההתייצבות הקודמת עד להתייצבות הבאה שלך בשירות התעסוקה.
    אם התחלת לעבוד ולכן לא התייצבת ביום שנקבע לך, עליך להצהיר על כך לפקיד ההשמה בשירות התעסוקה, כדי שישולמו לך דמי אבטלה עבור הימים שקדמו לתחילת עבודתך.
  • סירוב להצעת עבודה - אם שירות התעסוקה הציע לך עבודה מתאימה, הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית וסירבת לקבלה, לא ישולמו לך דמי אבטלה עבור 90 הימים מיום הסירוב בכל פעם שתסרב, ויופחתו 30 ימים ממכסת ימי האבטלה שלך.

שהות בחוץ לארץ

אם במהלך תקופת האבטלה נסעת לחוץ לארץ, ולא התייצבת בשירות התעסוקה כנדרש, לא ישולמו לך דמי אבטלה בתקופה שבה לא התייצבת בשירות התעסוקה.
עם שובך לישראל, תוכל להמשיך ולקבל דמי אבטלה בהתאם להתייצבותך בשירות התעסוקה, עד לסיום ימי האבטלה שנותרו לך בתקופת האבטלה.