הטבות לנשים מובטלות בגילאי 57 עד 67


בעקבות שינוי חקיקה, נשים שנולדו מ- 1.1.1960 ואילך וזכאיות לדמי אבטלה, יקבלו את ההטבות הבאות:

זכויות לנשים בגילאי 57 עד 60

  • תקופת הזכאות לדמי אבטלה הוגדלה: תוכלו לקבל דמי אבטלה עבור 300 ימים (במקום 175 ימים) בתקופה של 18 חודשים (במקום 12 חודשים).
  • סכום דמי האבטלה המרבי מהיום ה- 176 ואילך - 173.3 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) ליום.
  • מי שתשתתף בהכשרה מקצועית- תקבל דמי אבטלה בשיעור של 100%  אך לא יותר מ- 173.3 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) ליום.
  • מי שתסרב להשתתף בהכשרה מקצועית במהלך 175 הימים הראשונים - תישלל זכאותה לאבטלה במשך 90 ימים + יופחתו 30 ימים מימי הזכאות לדמי אבטלה (כלומר תהיה זכאית ל- 270 ימים).
  • מי שתסרב להשתתף בהכשרה מקצועית מהיום ה-176 ואילך- תישלל זכאותה לדמי אבטלה ליתרת הימים שנותרו לה.
  • מי שתגיע לגיל 60 - תקבל זכויות של מובטלת בגיל 67-60 .

זכויות לנשים בגילאי 60 עד 67

  • תקופת הזכאות לדמי אבטלה הוגדלה: תוכלו לקבל דמי אבטלה עבור 300 ימים (במקום 175 ימים) בתקופה של 18 חודשים (במקום 12 חודשים).
  • מי שתשתתף בהכשרה מקצועית - תקבל דמי אבטלה בשיעור של 100%.
  • מי שתסרב לקבל עבודה או להשתתף בהכשרה מקצועית - תמשיך לקבל דמי אבטלה כרגיל.

הארכת תקופת הזכאות לנשים שהחלו לקבל אבטלה מ- 2.2021 עד 12.2021

נשים שנולדו מ- 1.1.1960 ואילך, והחלו לקבל  דמי אבטלה במהלך התקופה מ-2.2021 עד 12.2021 יקבלו אוטומטית תוספת של עד 125 ימים בתקופה של 18 חודשים, אולם סך כל ימי האבטלה שיקבלו ב-18 החודשים, לא יעלה על 300 יום.