סיבות להפסקת עבודה והשפעתן על דמי האבטלה


כדי להיות זכאי לדמי אבטלה, עליך לענות על תנאי הזכאות.
נוסף על כך, הסיבה שבגללה הפסקת לעבוד משפיעה על היום שבו תוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה.

פיטורים

אם מעסיקך פיטר אותך והתייצבת כדורש עבודה בשירות התעסוקה, תוכל להיות זכאי לדמי אבטלה מהיום הראשון להתייצבותך.

חוזה ההעסקה הסתיים

אם חוזה ההעסקה שלך עם מעסיקך הסתיים, והתייצבת כדורש עבודה בשירות התעסוקה, תוכל להיות זכאי לדמי אבטלה מהיום הראשון להתייצבותך.

התפטרות מרצון

אם הפסקת לעבוד מרצונך תוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר שחלפו 90 יום מיום הפסקת העבודה.
שים לב, אם הפסקת לעבוד מרצונך מסיבה מוצדקת, תוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה מהיום הראשון לרישום בשירות התעסוקה.

דוגמאות לסיבות מוצדקות להפסקת העבודה:

 • הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או שנוצרו נסיבות במקום העבודה שלא אפשרו לך להמשיך בעבודה.
 • התפטרת בגלל המצב הבריאותי שלך או של בן משפחתך (בן או בת זוג, הורה, ילד, נכד, אח או אחות).
 • שינוי מקום המגורים או שינוי מקום העבודה, אם המרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום העבודה עולה על 60 קילומטר, או 40 קילומטר עבור אם לילד שלא מלאו לו 7 שנים.
 • התפטרות עקב הטרדה מינית במקום העבודה.
 • אם אתה בעל תעודת מקצוע ועבדת בעבודה שאינה מתאימה למקצוע שלך, התפטרותך בשל רצונך לעבוד בעבודה שמתאימה למקצוע שלך תיחשב התפטרות מוצדקת.
 • התפטרות מעבודה חדשה – אם הפסקת לעבוד ולא מימשת את הזכאות לדמי אבטלה, מכיוון שעבדת בעבודה חדשה לתקופה של עד 6 חודשים, התפטרותך ממקום העבודה החדש תהיה מוצדקת.
 • התפטרות מעבודה שנייה – אם עבדת ב-2 עבודות בהיקף משרה דומה, התפטרת בנסיבות מוצדקות מעבודה אחת והמשכת לעבוד בעבודה השנייה תקופה של עד 3 חודשים - התפטרותך מהעבודה השנייה תיחשב התפטרות מוצדקת.

אם התפטרת מסיבה מוצדקת, עליך לצרף לתביעה מסמכים המציינים את הסיבה שבגללה התפטרת.

חופשה ללא תשלום (חל"ת)

 • אם יצאת לחל"ת מיוזמתך (גם אם החל"ת מוצדק) - לא תהיה זכאי לדמי אבטלה.
 • אם המעסיק שלך הוציא אותך לחל"ת - תוכל להיות זכאי לדמי אבטלה מהיום הראשון להתייצבותך.
 • תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה- 30 יום לפחות.
 • ניכוי ימי חופשה אם נותרו לך ימי חופשה אצל המעסיק תקבל דמי אבטלה רק בסיום ימי החופשה.
  שים לב, יתרת ימי החופשה לא פוגעים בתקופת החל"ת שניתנה לך.

  לדוגמה: אם הוצאת לחל"ת של 50 יום ויש לך 20 ימי חופשה, תהיה זכאי לדמי אבטלה מהיום ה- 21 לחל"ת
  (לאחר קיזוז ימי החופשה).

בעקבות המלחמה ניתנו הקלות למי שהוצא לחל"ת ע"י המעסיק במהלך התקופה מ-7.10.23 עד 31.12.23:

 • תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה קוצרה ל- 14 יום לפחות (ולא 30 יום כפי שהיה).
 • אין צורך לנצל את ימי החופשה שנותרו אצל המעסיק, כדי לקבל דמי אבטלה.

בתקופת החופשה ללא תשלום המעסיק לא יכול לזמן אותך לעבודה כלשהי, גם אם מדובר בימים בודדים. אם חזרת לעבודה ולו גם לימים ספורים, לא ישולמו לך דמי אבטלה עבור חודש זה.

אישה לאחר לידה

יכולה להיות זכאית לדמי אבטלה לאחר הלידה בהתאם לתנאי הזכאות לדמי אבטלה.

למידע נוסף לחצי כאן

משוחררים משירות צבאי ומשירות לאומי/אזרחי

חייל משוחרר צריך לעמוד בתנאי הזכאות לדמי אבטלה כמו כלל המובטלים.

כל תנאי הזכאות לדמי אבטלה שחלים על חיילים משוחררים משירות סדיר, חלים גם על משוחררי שירות לאומי או אזרחי העונים על אחד משני התנאים הבאים:

 • שירות של 24 חודשים בשירות לאומי או אזרחי
 • אישה ששירתה בשירות לאומי או אזרחי 6 חודשים לפחות, ונישאה בתוך 30 ימים מהיום שבו הפסיקה בפועל את השירות

מי ששירת בשירות לאומי או אזרחי למשך תקופה קצרה יותר, צריך לעמוד בתנאי הזכאות לדמי אבטלה כמו כלל המובטלים.

למידע נוסף לחצו כאן

מורה בשנת שבתון (שנת השתלמות)

מורה בשנת שבתון לא זכאי לדמי אבטלה בתקופה זו, מכיוון שאסור לו לעבוד יותר משליש משרה, ולכן אינו זמין לכל עבודה שיציעו לו בשירות התעסוקה.

פרישה לגמלאות

אם פרשת לגמלאות לפני גיל הפרישה ביוזמת המעסיק או במסגרת עידוד פרישה, תוכל להיות זכאי לדמי אבטלה מהיום הראשון להתייצבותך בשירות התעסוקה.

אם פרשת לגמלאות מרצונך תיחשב כמי שהתפטר מעבודתו מרצונו ולא ישולמו לך דמי אבטלה ב-90 הימים הראשונים מיום פרישתך, אלא אם יש סיבה מוצדקת לפרישתך.

שימו לב, אישה שפרשה לגמלאות מרצונה לאחר גיל 62 לא ישולמו לה דמי אבטלה ב-90 הימים הראשונים מיום הפרישה, אולם אם ישנן סיבות מוצדקות לפרישתה, היא תהיה זכאית לדמי אבטלה מהיום הראשון להתייצבותה בשירות התעסוקה.