סיבות להפסקת עבודה והשפעתן על דמי האבטלה


כדי להיות זכאי לדמי אבטלה, עליך לענות על תנאי הזכאות.
נוסף על כך, הסיבה שבגללה הפסקת לעבוד משפיעה על היום שבו תוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה.

חופשה ללא תשלום

אם אתה שוהה בחופשה ללא תשלום מרצונך, בלי סיבה מוצדקת, תוכל להיות זכאי לתשלום דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום יציאתך לחופשה ללא תשלום.

חשוב לדעת! מי שיצא לחל"ת מיוזמתו (גם אם החל"ת מוצדק) מ-2.7.21 ואילך- לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.

בתקופת החופשה ללא תשלום המעסיק לא יכול לזמן אותך לעבודה כלשהי, גם אם מדובר בימים בודדים. אם חזרת לעבודה ולו גם לימים ספורים, לא ישולמו לך דמי אבטלה עבור חודש זה.

פיטורים

אם מעסיקך פיטר אותך והתייצבת כדורש עבודה בשירות התעסוקה, תוכל להיות זכאי לדמי אבטלה מהיום הראשון להתייצבותך.

חוזה ההעסקה הסתיים

אם חוזה ההעסקה שלך עם מעסיקך הסתיים, והתייצבת כדורש עבודה בשירות התעסוקה, תוכל להיות זכאי לדמי אבטלה מהיום הראשון להתייצבותך.

התפטרות מרצון

אם הפסקת לעבוד מרצונך תוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר שחלפו 90 יום מיום הפסקת העבודה.
שים לב, אם הפסקת לעבוד מרצונך מסיבה מוצדקת, תוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה מהיום הראשון להתייצבותך בשירות התעסוקה.

דוגמאות לסיבות מוצדקות להפסקת העבודה:

  • הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או שנוצרו נסיבות במקום העבודה שלא אפשרו לך להמשיך בעבודה.
  • התפטרת בגלל המצב הבריאותי שלך או של בן משפחתך (בן או בת זוג, הורה, ילד, נכד, אח או אחות).
  • שינוי מקום המגורים או שינוי מקום העבודה, אם המרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום העבודה עולה על 60 קילומטר, או 40 קילומטר עבור אם לילד שלא מלאו לו 7 שנים.
  • התפטרות עקב הטרדה מינית במקום העבודה.

אם התפטרת מסיבה מוצדקת, עליך לצרף לתביעה מסמכים המציינים את הסיבה שבגללה התפטרת.

מורה בשנת שבתון (שנת השתלמות)

מורה בשנת שבתון לא זכאי לדמי אבטלה בתקופה זו, מכיוון שאסור לו לעבוד יותר משליש משרה, ולכן אינו זמין לכל עבודה שיציעו לו בשירות התעסוקה.

פרישה לגמלאות

אם פרשת לגמלאות לפני גיל הפרישה ביוזמת המעסיק או במסגרת עידוד פרישה, תוכל להיות זכאי לדמי אבטלה מהיום הראשון להתייצבותך בשירות התעסוקה.

אם פרשת לגמלאות מרצונך תיחשב כמי שהתפטר מעבודתו מרצונו ולא ישולמו לך דמי אבטלה ב-90 הימים הראשונים מיום פרישתך, אלא אם יש סיבה מוצדקת לפרישתך.

שימו לב, אישה שפרשה לגמלאות מרצונה לאחר גיל 62 לא ישולמו לה דמי אבטלה ב-90 הימים הראשונים מיום הפרישה, אולם אם ישנן סיבות מוצדקות לפרישתה, היא תהיה זכאית לדמי אבטלה מהיום הראשון להתייצבותה בשירות התעסוקה.