נשים לאחר לידה


את יכולה להיות זכאית לדמי אבטלה לאחר הלידה בהתאם לתנאי הזכאות לדמי אבטלה.
חשוב לדעת, אחד מתנאי הזכאות לדמי אבטלה הוא התייצבות בשירות התעסוקה - למידע נוסף על ההתייצבות לחצי כאן.
כמו כן, לא תוכלי לקבל דמי אבטלה עבור התקופה שבה שולמו לך דמי לידה מביטוח לאומי.


הסיבה שבגללה הפסקת לעבוד משפיעה על הזכאות לדמי אבטלה:

פיטורים

אם פוטרת בזמן תקופת תשלום דמי הלידה או בסיומה, את יכולה להיות זכאית לדמי אבטלה החל ממועד הפיטורים או סיום תקופת תשלום דמי הלידה (המאוחר מביניהם), ובהתאם להתייצבותך הראשונה בשירות התעסוקה.

שימי לב, אסור למעסיק לפטר עובדת בחופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר חופשת הלידה (לפי חוק עבודת נשים).

התפטרות בעקבות לידה

אם הפסקת לעבוד מרצונך לאחר הלידה, בלי סיבה מוצדקת - תוכלי לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום ההתפטרות ובהתאם להתייצבותך הראשונה בשירות התעסוקה
עלייך להביא אישור מהמעסיק עם התאריך המדויק שבו הפסקת לעבוד.

אם הפסקת לעבוד מסיבה מוצדקת - תוכלי להיות זכאית לדמי אבטלה בדומה לאישה שפוטרה, מבלי להמתין 90 יום. לשם כך עלייך להביא מסמכים בהתאם לסיבת ההתפטרות. 

דוגמאות להתפטרות מ
וצדקת לאחר הלידה:
  • שעות עבודה שאינן מקובלות - העבודה בשעות מרובות או עבודה במשמרות או עבודה מפוצלת.
  • המרחק ממקום העבודה - המרחק בין מקום עבודתך למקום מגורייך הוא יותר מ-40 קילומטר, או שאין תחבורה ציבורית סדירה למקום עבודתך.
  • היעדר משרת אם - המעסיק לא יכול או לא מוכן להעסיק אותך במשרת אם, כמתחייב בחוק עבודת נשים.
  • הרעת תנאים - המעסיק מבצע הרעת תנאים מוחשית בתנאי עבודתך, בהשוואה לתנאים שבהם עבדת לפני שיצאת לתקופת לידה והורות.
  • מצב בריאותי - בשל מצב בריאותי שלך או של בן משפחה (אחד ההורים, בן/בת זוג, ילד, נכד, אח או אחות)
שימי לב, לידה אינה נחשבת כסיבה מוצדקת לעזיבת העבודה לפי חוק הביטוח הלאומי.

חופשה ללא תשלום לאחר לידה

מי שיצאה לחל"ת מסיבה מוצדקת מ-2.7.21 ואילך - לא תהיה זכאית לדמי אבטלה.

לאחר שתסתיים תקופת תשלום דמי הלידה, את רשאית להיעדר מעבודתך לפי חוק עבודת נשים לתקופה של עד רבע ממספר החודשים שעבדת אצל המעסיק לפני הלידה - היעדרות זו נחשבת לחופשה ללא תשלום.