עובד בחופשה ללא תשלום


חופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק

מי שהוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ביוזמת המעסיק - יכול להיות זכאי לדמי אבטלה אם הוא עונה על תנאי הזכאות.

למידע על זכאות לדמי אבטלה לאישה שיצאה לחופשה ללא תשלום עקב לידה לחצו כאן

חשוב לדעת!

 • תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה - 30 יום לפחות.
 • ניכוי ימי חופשה אם נותרו לך ימי חופשה אצל המעסיק תקבל דמי אבטלה רק בסיום ימי החופשה.
  שים לב, יתרת ימי החופשה לא פוגעים בתקופת החל"ת שניתנה לך.

  לדוגמה: אם הוצאת לחל"ת של 50 יום ויש לך 20 ימי חופשה, תהיה זכאי לדמי אבטלה מהיום ה- 21 לחל"ת
  (לאחר קיזוז ימי החופשה).

 • לא תוכל לעבוד אצל המעסיק בזמן החל"ת ולקבל דמי אבטלה, גם אם מדובר בימים בודדים.
 • מי ששוהה בחל"ת יותר מחודשיים חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באופן עצמאי - למידע נוסף לחץ כאן
 • מורה בשנת שבתון (שנת השתלמות) אינו זכאי לדמי אבטלה בשנה זו.

בעקבות המלחמה ניתנו הקלות למי שהוצא לחל"ת ע"י המעסיק במהלך התקופה מ-7.10.23 עד 30.11.23:

 • תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה קוצרה ל- 14 יום לפחות (ולא 30 יום כפי שהיה).
 • אין צורך לנצל את ימי החופשה שנותרו אצל המעסיק, כדי לקבל דמי אבטלה.

חופשה ללא תשלום ביוזמת העובד

מי שיצא לחל"ת מיוזמתו (גם אם החל"ת מוצדק) מ-2.7.21 ואילך- לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.